Societatea Română Alzheimer este o organizaţie umanitară, non-guvernamentală, non-profit, iniţiată de profesioniști din domeniul sănătății (medici, asistenţi medicali, studenţi la medicină), precum și de profesioniști din domeniul social (psihologie, asistență socială), la care treptat au aderat și membrii familiilor, precum și alte persoane interesate de problematica vârstnicilor. Centrul Memoriei este un proiect inițiat de Societatea Română Alzheimer în parteneriat cu Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof Dr. Al. Obregia”. Înființat în octombrie 2000, acesta reprezintă primul centru din țara pentru depistarea precoce, diagnosticul și tratamentul tulburărilor cognitive. Includerea în organigrama spitalului face posibil accesul la o gamă diversă de investigații și la specialiștii cu cea mai înaltă competență din domeniul psihiatriei, psihologiei, neurologiei și neurochirurgiei. Centrul Memoriei se bucură de aprecierea pacienților, având liste de așteptare de trei până la șase luni. Serviciile terapeutice oferite de centru includ grupuri de antrenament cognitiv, terapie ocupațională și terapie prin dans. Cu toate acestea, Centrul Memoriei nu face parte din rețeaua publică de sănătate iar de la înfiintarea acestuia nu a beneficit de un program de re-amenajare sau dotare. Prin proiectul “Adu-ți aminte de bine” ne propunem re-amenajarea Centrului Memoriei (mobilier), dotarea acestuia cu echipamente tehnologice moderne (PC, Imprimantă) și instrumente de evaluare psihometrică validate științific, achiziția materialelor necesare pentru derularea activităților terapeutice (instrumente pentru antrenament cognitiv) și printarea unor materiale informative pentru aparținători.

314
SMS-uri trimise

Donează
2€

Trimite un SMS la
8833