Kleine Schule: Gifted4All

Asociaţia Kleine Schule este o asociaţie non-profit cu misiunea de a descoperi şi de a dezvolta potenţialul copiilor cu abilităţi înalte printr-o educaţie adaptata nevoilor acestor copii. Principiile care stau la baza proiectării modulelor au ȋn vedere echilibrul dezvoltării creativităţii, a abilităţilor şi a ambiţiei de a-şi atinge ţelul propus.

Ne dorim să sprijinim, anual, din punct de vedere educaţional, copiii cu potenţial înalt cu vârste cuprinse ȋntre 6-17 ani, care în urma testārii psihologice  - testarea coeficienţilor de inteligenţā cognitivā, emoţionalāși socialā – obţin scoruri care îi încadreazā în aceastā categorie.

Proiectul Gifted4All este o iniţiativā a Asociaţiei Kleine Schule, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Iniţiativa noastrā a pornit din dorinţa de a da posibilitatea cât mai multor copii cu abilitāţi înalte sa aibā acces la programe adecvate pentru ei:

1.     testare individualāpentru descoperirea coeficientului de inteligenţācognitivā

2.     discuţie individualācu pārintele

3.     particularizarea ofertei educaţionale

4.     parcurgerea unui program curricular transdisciplinar adaptat potenţialului descoperit în urma testārii

Programul –  creat de echipa noastrā de psihologi, trainer, evaluatori de programe   educaţionale –  este împārţit pe 5 domenii:

·        Știinţe sociale: scriere creativā, debate, public speaking, eticā, diplomaţie, responsabilitate financiarā, implicare civicā, antreprenoriat

·        Știinţe aplicate (creativitate) – fotografie, jurnalism, media, marketing pentru copii, film

·        Știinţe integrate (logicā-matematicā) – roboticā, mecatronicā, inginerie, arhitecturā, programare

·        Arte – gravurā, string art, incursiune în lumea artelor, design vestimentar, culorile și decorul, compoziţii vizuale, facilitare graficā

·        Dezvoltare personalā (curs transversal – adresat tuturor copiilor înscriși în program)

 

 

 

Partner logo