Criterii de eligibilitate:

 • organizaţia are un raport anual;
 • organizaţia are pagină web şi profil pe Facebook;
 • organizaţia sau coordonatorul au minim 2 ani de experienţă relevanţă şi au desfăşurat un proiect şi o campanie de atragere de fonduri din comunitate cu succes;
 • organizaţia are cel puţin o persoană care poate coordona campania şi comunicarea cu donatorii potenţiali şi cu ARC;
 • cauza pentru care se doreşte strângerea de fonduri prin donaţii prin debit direct este una din cauzele de aici;
 • organizaţia îşi desfăşoară activitatea în România.
 • solicitarea este trimisă cu cel puţin două săptămâni înainte de dată la care se doreşte începerea campaniei de colectare a mandatelor de debit direct;
 • se solicită donaţia prin debit direct pentru un proiect specific al organizatei, nu pentru organizaţie în general.

 

Criterii de jurizare:

 • organizaţia şi cauza propusă de această au şanse relativ mari să mobilizeze fonduri printr-o campanie de debit direct (cauza este de interes general şi sensibilizează donatorii individuali – cauza relevanţă);
 • proiectul are şanse să genereze o schimbare pe termen lung în viaţă unor persoane/în anumite situaţii;
 • organizaţia are capacitatea de a ajunge la un număr mare de donatori individuali (cauza afectează un număr mare de oameni;
 • organizaţia activează la nivel naţional, regional sau într-o comunitate largă;
 • organizaţia are rezultate precedente bune în atragerea de fonduri şi are purtători de imagine);
 • organizaţia are capacitatea de a obţine autorizaţiile necesare pentru desfăşurarea campaniei în locuri publice şi/sau în locuri private relevante;
 • perioada de timp şi locurile alese pentru adresarea solicitărilor către potenţialii donator sunt bine alese;
 • grupurile ţintă sunt interesate de cauza propusă şi echipa de fundraiseri este suficient de mare şi de bine pregătită;
 • grupurile alese au capacitatea şi probabilitatea de a face donaţia propusă;
 • grupurile de donatori potenţiali sunt suficient de bine segmentate şi descrise;
 • organizaţia are capacitatea de a relaţiona cu donatorii;
 • organizaţia are experienţă în atragerea de fonduri din comunitate – un loc special ocupându-l experienţă în campanii vizând donatori individuali;
 • organizaţia are experienţă relevanţă în lucrul cu beneficiarii propuşi şi, acolo unde este necesar, are personal calificat şi servicii acreditate;
 • activităţile de campanie incluse în cerere sunt descrise clar şi detaliat;
 • planul din cerere este corelat cu capacitatea şi potenţialul organizaţiei (inclusiv scrisoare din partea directorului executiv în care acesta îşi asumă resursele pe care le acordă);
 • realismul rezultatelor asumate din perspectiva corelaţiilor cu segmentul de donatori abordaţi, metodă de atragere de fonduri şi numărul estimat de donatori;
 • vizibilitatea organizaţiei - măsură în care organizaţia a dezvoltat legături constante cu grupuri din comunitate (canale media, parteneri în proiecte, reţea socială);
 • pagină de Facebook a organizaţiei are un număr semnificativ de prieteni, organizaţia are minim un post/săptămâna şi reacţii de la prieteni.

Partner logo