Prin accesarea acestui site esti deacord cu faptul ca folosim cookies

Ghidul aplicantului

Pentru a putea desfășura o campanie de atragere de donații prin debit direct, mai întâi vă creați cont pe www.donatie.ro. După ce contul a fost aprobat, puteți completa formularul on line. Acest formular conține rubricile evidențiate mai jos, pentru care veți avea nevoie de informațiile specificate la fiecare.

În plus, va trebui să încărcați ultimul bilanț contabil al organizației (pentru anul trecut), ultimul raport anual al organizației (tot pentru anul trecut) și bugetul campaniei.

Coordonator de proiect

Introduceţi numele şi funcţia în organizaţie a persoanei care va coordona campania de atragere de fonduri.

Descrierea organizaţiei

Completaţi cu misiunea organizaţiei, scurt istoric, aria geografică în care va desfăşuraţi activitatea, beneficiarii cu care lucraţi, problema/problemele pe care o/le abordaţi. Daţi două sau trei exemple de proiecte de succes pe care le-aţi desfăşurat recent. Enumeraţi membrii din consiliul de conducere.

Poziţionarea şi vizibilitatea organizaţiei în comunitate

Prezentaţi pe scurt cum este percepută organizaţia de persoanele din comunitate şi susţinerea de care beneficiază din partea membrilor comunităţii, a liderilor de opinie, a autorităţilor etc. Dacă organizaţi evenimente publice, descrieţi pe scurt impactul acestora.

Descrieţi experienţa anterioară a organizaţiei în atragerea de fonduri din comunitate

Menţionaţi cine este responsabil de strângerea de fonduri din comunitate, care sunt principalele metode de atragere de fonduri pe care le folosiţi, cu ce rezultate, ce procent din bugetul organizaţiei provine din surse private şi care sunt aceste surse (indivizi, companii), care sunt principalii donatori ai organizaţiei etc.

Descrieţi experienţa organizaţiei în lucrul cu donatorii individuali

Precizaţi dacă aţi mai avut campanii de atragere de fonduri pentru indivizi şi care au fost rezultatele acestor campanii. Ce metode aţi folosit pentru atragerea donatorilor individuali. Precizaţi care este numărul de donatori individuali constanţi ai organizaţiei şi care este donaţia medie a acestora. Precizaţi cum comunicaţi cu donatorii individuali ai organizaţiei.

Prezentarea proiectului pentru care se strâng fonduri şi a beneficiarilor

Scrieţi titlul proiectului, descrieţi baneficiarii şi problema/nevoia pe care o va rezolva proiectul, precizaţi obiectivele şi activităţile principale ale proiectului. Aveţi grijă că obiectivele să fie formulate scurt, să fie măsurabile, să fie posibil de atins prin acest proiect şi să aibă un indicator clar de timp!

Obiectivele campaniei de strângere de fonduri

Precizaţi numărul de donatori constanţi pe care organizaţia îi va avea în urmă campaniei şi donaţia medie lunară pe care aceştia o vor face prin debit direct către organizaţie.

Descrierea campaniei

Descrieţi cum se va desfăşura campania de atragere de donatori individuali prin debit direct. Precizaţi locaţiile pe care le vizaţi, perioada în care doriţi să desfăşuraţi campania, numărul de fundraiseri care vor cere completarea de mandate de debit direct, mesajul campaniei, cum vor fi identificaţi fundraiserii etc.

Descrierea grupurilor ţintă ale campaniei

Descrieţi grupurile ţintă cărora le adresaţi campania (cine credeţi că sunt potenţialii donatori): ce caracteristici sociale, economice şi demografice au.

Comunicarea cu donatorul după achiziţie

Precizaţi cum veţi comunica cu donatorul după semnarea mandatului de debit direct: metode de comunicare, conţinut al comunicării, perioade/momente ale comunicării.

Upgrade donatori

Precizaţi dacă plănuiţi să cereţi o donaţie mai mare din partea donatorilor sau dacă plănuiţi să le cereţi şi altceva în afară de donaţia lunară. Dacă da, precizaţi ce le veţi cere, când şi cum.

Mesajul principal al campaniei

Precizaţi care va fi mesajul de baza al fundraiserilor şi mesajul întregii campanii.

Canalele de comunicare pe care urmează să le folosiţi

Precizaţi dacă veţi avea o campanie de comunicare care să susţină campania propriu-zisă de colectare de mandate de debit direct. Dacă da, descrieţi această campanie: canale de transmitere a mesajului, perioada derulării etc.

Acoperirea teritorială a campaniei

Precizaţi în ce oraşe intenţionaţi să colectaţi formulare de donaţie prin debit direct, aproximativ în ce locaţii, în ce zile ale săptămânii/perioade de timp doriţi să colectaţi formularele, în ce perioade din zi. Acestea au un character orientativ, urmând că înainte de începerea campaniei, după ce aţi obţinut autorizaţiile, să completaţi un tabel cu locaţiile şi orele exacte la care fundraiserii organizaţiei se vor află pe teren.

Descrierea serviciilor şi/sau a produselor necesare campaniei

Descrieţi ce materiale veţi folosi în campanie: formulare, echipament pentru identificarea fundraiserilor, producţie de materiale publicitare etc.

Resursele umane implicate/echipa de campanie

Precizaţi numărul de fundraiseri implicaţi, cine îi coordonează, dacă sunt împărţiţi în echipe, componentă echipelor, ce alte persoane vor mai fi implicate în campanie (management, comunicare etc.).

Partner logo