Întrebări frecvente Debit Direct

1. Ce sunt donaţiile prin debit direct?
2. Care este rolul ARC în sistemul de donaţii prin debit direct?
3. Cine are acces la platforma de donaţii prin debit direct din România?
4. Care sunt domeniile pentru care se pot strânge fonduri prin debit direct?
5. Cum poate o organizaţie să aibă acces la mecanismul de donaţii prin debit direct?
6. Ce informaţii sunt solicitate la completarea formularului de înscriere?
7. Care sunt criteriile de eligibilitate pentru că un proiect de atragere de fonduri să fie luat în considerare pentru a folosi mecanismul de donaţie prin debit direct?
8. Când se pot înscrie proiecte de campanie pe platforma ?
9. Ce se întâmplă cu un proiect de campanie înscris pe platforma?
10. Cine decide dacă o campanie poate beneficia de mecanismul de donaţii prin debit direct?
11. Care sunt criteriile de jurizare ale unui proiect înscris pe platforma de donaţii prin debit direct?
12. Ce obligaţii are organizaţia care primeşte donaţia recurentă?
13. Cât durează o campanie de atragere de donaţii prin debit direct?
14. Când ajung banii donaţi la organizaţie? Banii donaţi ajung la organizaţie după colectarea lor de la donatori?
15. Ce costuri presupune pentru organizaţie utilizarea sistemului de donaţii prin debit direct?
16. Care este factorul care duce la succesul unei campanii de atragere de donaţii prin debit direct?
17. Cum poate organizaţia să comunice cu donatorii?
18. Ce informaţii află publicul larg despre campanie?
19. Cum sunt protejate datele personale ale donatorilor?
20. Cine strânge formularele prin care donatorii sunt de acord să doneze pentru o organizaţie?
21. Ce parcurs au formularele?
22. În cât timp ajung formularele la banca la care donatorul are cont?
23. Cum află organizaţia dacă informaţiile completate de către donator în formular sunt corecte?
24. Când şi cum află organizaţia dacă conturile donatorilor au fost debitate cu succes?
25. Ce se întâmplă dacă donatorul nu are suficienţi bani în cont la momentul debitării?
26. Poate fi schimbat cuantumul donaţiei?
27. Când şi în ce condiţii poate donatorul să înceteze să doneze?
28. Cum ştie un donator că persoană care îi cere să completez formularul de donaţie într-un loc public este un reprezentant al organizaţiei?
29. Există posibilitatea să completeze altcineva formularul în locul donatorului?
30. Poate o persoană să facă pe loc o donaţie în bani pentru organizaţie?1. Ce sunt donaţiile prin debit direct?

Donaţiile prin debit direct sunt o formă de donaţie repetitivă şi constanţa, prin care donatorul se angajează să plătească lunar o suma fixă, prin debitarea automată a contului, la o dată prestabilită, pe o perioada de timp, de obicei de trei ani, cu posibilitatea de a fi întreruptă oricând, la solicitarea donatorului.

Sus

2. Care este rolul ARC în sistemul de donaţii prin debit direct?

ARC a creat împreună cu 6 bănci sistemul de donaţii prin debit direct în România şi doreşte să faciliteze accesul organizaţiilor la acest mecanism durabil de atragere de fonduri. ARC are rol în jurizarea proiectelor şi în acordarea de sprijin organizaţiilor în ceea ce priveşte implementarea sistemului. ARC construieşte şi gestionează bazele de date cu donatorii şi plăţile făcute de aceştia, emite instrucţiuni de debitare, comunica cu băncile şi cu organizaţiile pentru soluţionarea erorilor, colectează fondurile de la bănci şi face apoi transferarea fondurilor colectate către organizaţia pentru care au optat donatorii. De asemenea, ARC se asigura de transparenţă în adunarea şi cheltuirea fondurilor colectate prin donaţii prin debit direct, publicând pe site-ul www.donaţie.ro rezultatele campaniilor de atragere de fonduri şi rezultatele proiectelor pentru care s-au atras fonduri.

Sus

3. Cine are acces la platforma de donaţii prin debit direct din România?

Organizaţii nonguvernamentale active în unul dintre domeniile enumerate mai jos; Organizaţii ale cultelor, exclusiv pentru proiecte care vizează domeniile de mai jos; Organizaţii sportive (exclusiv de amatori); Organizaţii de tineret; Instituţii nonprofit din domeniul culturii şi al educaţiei; Spitale şi alte instituţii medicale, care desfăşoară campania prin intermediul unui ONG; Asociaţii profesionale şi de afaceri.

Sus

4. Care sunt domeniile pentru care se pot strânge fonduri prin debit direct?

Sănătate (renovarea/dotarea de spitale şi centre medicale care oferă servicii specializate gratuite, centre de îngrijire paliativă, servicii medicale gratuite pentru categorii sociale marginalizate, acţiuni de tratament gratuit şi de socializare pentru cei care suferă de boli cronice/grave etc.); Educaţie (acces la educaţie pentru categorii defavorizate, prevenirea abandonului şcolar, îmbunătăţirea sistemului de educaţie, sprijinirea copiilor/tinerilor talentaţi, cercetare, inovare, perfecţionare etc.); Protecţia drepturilor copiilor: prevenirea abandonului familial, copii dispăruţi, respectarea drepturilor copilului (la viaţă, la integritate fizică şi psihică, la educaţie, la informaţie etc.); Servicii sociale şi de reintegrare pentru categorii defavorizate (copii, bătrâni, familii sărace, familii fără locuinţa, persoane cu dizabilităţi etc.); Drepturi civile, ale omului şi cetăţeneşti, inclusiv ale minorităţilor; Advocacy pentru cauze de interes public; Intervenţie în situaţii de dezastre şi calamităţi naturale (acordarea de ajutoare materiale şi alimentare pentru sinistraţi, ajutoare pentru reconstrucţia clădirilor, infrastructurii de transport, de apă, de energie şi de asistenţă medicală); Protecţia mediului şi a biodiversităţii, protecţia animalelor; Artă şi cultură; Sport pentru amatori; Tineret; Programe de antreprenoriat social.

Sus

5. Cum poate o organizaţie să aibă acces la mecanismul de donaţii prin debit direct?

Pentru a avea acces la platforma, oricare dintre organizaţiile din domeniile de mai sus trebuie să îşi facă un cont. După ce contul este validat de către administratorul site-ului, organizaţia trebuie să îşi înscrie proiectul completând toate câmpurile cerute de formularul de înscriere.

Sus

6. Ce informaţii sunt solicitate la completarea formularului de înscriere?

Pentru înscrierea proiectului va fi nevoie de trei tipuri de informaţii: Informaţii generale despre organizaţie (descriere, istoric, conducere, transparenţă etc.); Informaţii despre capacitatea organizaţiei de a atrage resurse din comunitate; Informaţii despre campania de atragere de fonduri prin debit direct.

Sus

7. Care sunt criteriile de eligibilitate pentru că un proiect de atragere de fonduri să fie luat în considerare pentru a folosi mecanismul de donaţie prin debit direct?

 • Domeniul pentru care se doreşte strângerea de fonduri prin donaţii prin debit direct este unul din cele enumerate mai sus.
 • Organizaţia îşi desfăşoară activitatea şi este înregistrată legal în România. Organizaţia trebuie să aibă un raport anual.
 • Organizaţia trebuie să aibă pagină web şi profil pe Facebook.
 • Organizaţia sau coordonatorul au minim 2 ani de experienţă relevanţă şi au desfăşurat cu succes un proiect şi o campanie de atragere de fonduri din comunitate.
 • Există cel puţin o persoană care poate coordona campania şi comunicarea cu donatorii potenţiali, cu mass media şi cu ARC.
 • Solicitarea este trimisă cu cel puţin două săptămâni înainte de dată la care se doreşte începerea campaniei de donaţii prin debit direct.

Sus

8. Când se pot înscrie proiecte de campanie pe platforma ?

Înscrierile de proiecte se pot face oricând, din momentul validării contului. Proiectul va fi aprobat doar dacă întruneşte condiţiile de eligibilitate prezentate la punctul 7 şi dacă informaţiile primite de la organizaţie sunt corecte şi complete. Aprobarea/respingerea pentru folosirea platformei de donaţii prin debit direct se va primi în maxim două săptămâni de la înscrierea proiectului, cu condiţia că acesta să aibă toate informaţiile necesare luării unei decizii de către juriu. Pentru a va asigura că puteţi desfăşura campania atunci când v-aţi propus, va recomandăm să va înscrieţi proiectul pe platforma cu cel puţin o luna înainte de dată programată pentru începerea campaniei.

Sus

9. Ce se întâmplă cu un proiect de campanie înscris pe platforma?

Odată înscris pe platforma, proiectul este verificat de ARC care se asigura că acesta este eligibil. ARC da apoi feed-back cu privire la aplicaţie, cerând informaţii şi documente suplimentare dacă este cazul. Dacă proiectul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate şi are toate informaţiile de care e nevoie pentru jurizare, ARC trimite proiectul spre jurizare. După jurizare, ARC transmite organizaţiei rezultatul jurizării. Dacă proiectul este aprobat de juriu, urmează etapă de contractare şi desfăşurarea propriu-zisă a campaniei de atragere de fonduri.

Sus

10. Cine decide dacă o campanie poate beneficia de mecanismul de donaţii prin debit direct?

ARC se asigura că sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate şi că propunerea este completă.

Sus

11. Care sunt criteriile de jurizare ale unui proiect înscris pe platforma de donaţii prin debit direct?

Puteţi vedea aici criteriile de jurizare ale proiectelor înscrise.

Sus

12. Ce obligaţii are organizaţia care primeşte donaţia recurentă?

 • Să transmită de două ori pe an, la datele stabilite de comun acord cu ARC, rapoarte care să conţină rezultatele proiectului/proiectelor în care au fost folosite sumele colectate prin donaţii prin debit direct, fotografii din timpul derulării proiectului şi mărturii de la beneficiarii proiectului sau de la parteneri.
 • Să utilizeze banii doar în scopul declarat al proiectului pentru care a strâns donaţiile şi pentru costurile asociate ale acestuia.
 • Să comunice donatorilor prin mijloacele pe care le are la dispoziţie (e-mail, scrisoare, telefonic), cel puţin o dată pe an, rezultatele proiectului pentru care s-au folosit donaţiile.
 • Să se asigure de corectitudinea colectării de mandate de debit direct prin selectarea şi instruirea riguroasă a fundraiserilor, prin supravegherea acestora şi prin asigurarea unor sisteme interne de siguranţă a colectării datelor şi a folosirii acestora.
 • Să anunţe ARC cu privire la retragerea unui donator sau orice modificare survenită la cererea donatorului şi adresată organizaţiei.

Sus

13. Cât durează o campanie de atragere de donaţii prin debit direct?

O campanie poate dura atât timp cât doreşte organizaţia, dar de obicei prezenţa fundraiserilor în diverse locuri publice sau private nu se întinde pe o perioada mai mare de o luna. După această perioada, organizaţia mai poate colecta mandate de debit direct chiar dacă acest lucru nu se întâmplă într-o campanie susţinută.

Sus

14. Când ajung banii donaţi la organizaţie? Banii donaţi ajung la organizaţie după colectarea lor de la donatori?

În funcţie de suma lunară strânsă de fiecare organizaţie, viramentele se vor face după cum urmează: Pentru sume lunare sub 2000 RON, viramentele se vor face trimestrial, nu mai târziu de dată de 10 a lunii următoare trimestrului încheiat. Pentru sume lunare de peste 2000 RON, viramentele se vor face lunar, în luna următoare debitării, nu mai târziu de dată de 10.

Sus

15. Ce costuri presupune pentru organizaţie utilizarea sistemului de donaţii prin debit direct?

Costurile sunt cele legate de comisioane şi taxe fixe bancare, de prelucrarea datelor, de emiterea instrucţiunilor de debitare, de întreţinerea platformei, de comunicarea organizaţie-ARC, de sesiunile de instruire pentru organizaţie. Organizaţia va plăti pentru toate serviciile din cadrul platformei de donaţii prin debit direct o suma echivalentă cu 7% din valoarea totală a donaţiilor.

Sus

16. Care este factorul care duce la succesul unei campanii de atragere de donaţii prin debit direct?

Din experienţă organizaţiilor din străinătate care au derulat astfel de campanii s-a observat că rezultatele campaniei sunt direct proporţionale cu numărul şi cu calitatea fundraiserilor prezenţi în locurile publice şi care solicită completarea formularului de donaţie. De asemenea, experienţă arată că fundraiserii care fac solicitarea trebuie să aibă abilităţi de vânzare şi că o campanie desfăşurată cu voluntarii organizaţiei nu are succes.

Sus

17. Cum poate organizaţia să comunice cu donatorii?

Organizaţia va avea datele de contact ale donatorilor şi va putea să comunice cu aceştia nemijlocit. Prin contractul încheiat între organizaţie şi ARC, organizaţia îşi asumă obligaţia să comunice rezultatele proiectului/proiectelor în care au fost folosiţi banii donatorilor. Aceste rezultate vor fi publicate pe site-ul www.donaţie.ro asigurându-se astfel şi o comunicare publică cu donatorii.

Sus

18. Ce informaţii află publicul larg despre campanie?

Pe site-ul www.donaţie.ro vor există informaţii cu privire la campaniile încheiate şi la campaniile active, cuprinzând sumele strânse pentru fiecare organizaţie, dar şi rapoarte ale organizaţiilor în care sunt descrise rezultatele şi impactul proiectului pentru care se strâng fonduri.

Sus

19. Cum sunt protejate datele personale ale donatorilor?

Atât ARC, cât şi organizaţiile care atrag fonduri prin campanii de debit direct trebuie să respecte legislatia in privinta datelor cu caracter personal. Numărul de înregistrare ca operator de date cu caracter personal al ARC este 22973. Accesul fiecărei organizaţii la datele donatorilor săi este exclusiv. Singurele entităţi care vor avea acces, în afară de ARC, la datele donatorilor, sunt organizaţia care are relaţia cu donatorul şi Banca al cărei client este donatorul. ARC nu va vinde, nu va închiria şi nu va face disponibile datele donatorilor în niciun alt fel către alte entităţi.

Sus

20. Cine strânge formularele prin care donatorii sunt de acord să doneze pentru o organizaţie?

Formularele sunt strânse de către fundraiserii fiecărei organizaţii, iar colectarea acestora se desfăşoară în locurile şi intervalul orar stabilite în prealabil pentru care există autorizaţie din partea autorităţilor locale competenţe.

Sus

21. Ce parcurs au formularele?

Odată strânse de la donatori, formularele ajung la organizaţie. Această colectează toate formularele, face un proces verbal de predare-primire între fundraiser şi organizaţie şi apoi le trimite prin curier, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 48 de ore de la semnarea acestora, către Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (ARC). ARC va trimite formularele către Băncile la care donatorii au cont.

Sus

22. În cât timp ajung formularele la banca la care donatorul are cont?

Formularele completate de către donator ajung la Banca la care acesta are cont într-un interval cuprins între 3 şi 7 zile lucrătoare de la momentul semnării lor de către donator.

Sus

23. Cum află organizaţia dacă informaţiile completate de către donator în formular sunt corecte?

În prima faza, organizaţia se asigura, prin fundraiserul care colectează mandatele, că datele din acestea corespund cu cele din cartea de identitate a persoanei care semnează mandatul. În a două faza, Banca verifică dacă datele înscrise de donator în formularul de mandat corespund cu datele pe care această le are în evidenţele sale. Dacă datele nu corespund, Banca va comunica eroarea către ARC, iar ARC, către organizaţia beneficiara. Organizaţia va avea posibilitatea să contacteze donatorul în vederea remedierii greşelii.

Sus

24. Când şi cum află organizaţia dacă conturile donatorilor au fost debitate cu succes?

În fiecare luna există trei date la care se face debitarea în funcţie de dorinţa fiecărui donator, specificată în mandatul de debitare. Aceste date sunt 1, 10 şi 20 ale lunii. În zilele următoare acestor date, ARC primeşte de la Bănci rapoartele de succese şi de erori şi le comunica organizaţiei. Astfel, organizaţia află în maxim 3 zile lucrătoare de la dată debitării dacă şi de la care dintre donatori au fost debitate conturile.

Sus

25. Ce se întâmplă dacă donatorul nu are suficienţi bani în cont la momentul debitării?

Dacă donatorul are în cont mai puţini bani decât suma pe care a ales să o doneze sau dacă nu are bani în cont la momentul respectiv, contul nu poate fi debitat la dată aleasă de donator pentru efectuarea debitării. Unele Bănci permit o încercare suplimentară de debitare la dată imediat următoare, altele nu. Ori de câte ori este posibil, se va încerca debitarea în luna următoare.

Sus

26. Poate fi schimbat cuantumul donaţiei?

Cuantumul donaţiei poate fi schimbat la cererea donatorului. Acest lucru se poate întâmplă fie prin completarea unui nou mandat de donaţie, fie prin anunţarea Băncii, direct de către donator, prin mijloacele stabilite de comun acord cu Banca. Această schimbare trebuie anunţată către ARC în maxim o zi lucrătoare de la producerea ei.

Sus

27. Când şi în ce condiţii poate donatorul să înceteze să doneze?

Donatorul poate în orice moment să decidă că nu mai doreşte să doneze prin debit direct. Pentru că din contul sau să nu mai fie debitată lunar suma, donatorul trebuie să anunţe Banca, organizaţia căreia îi donează sau ARC. ARC poate fi anunţată trimiţând un e-mail la adresa contact@donaţie.ro sau la tel. 0264-406388. Este suficientă anunţarea unuia dintre cei trei parteneri privitor la încetarea donaţiei.

Sus

28. Cum ştie un donator că persoană care îi cere să completez formularul de donaţie într-un loc public este un reprezentant al organizaţiei?

Persoană care solicită unui donator să completeze un formular de donaţie prin debit direct trebuie să aibă un ecuson de identificare cu datele organizaţiei, să poarte echipament cu însemnele organizaţiei (tricou şi/sau şapcă), să aibă o mapă cu formulare personalizate (formularele sunt tipărite într-un număr limitat de exemplare, pe hârtie autocopiativă în 3 exemplare, vor purta însemnele organizaţiei şi vor avea serie şi număr). Pe site-ul www.donaţie.ro vor fi afişate informaţii referitoare la proiectele în derulare, la timpul şi locul unde se află amplasaţi reprezentanţii organizaţiilor care solicită completarea formularelor de donaţie prin debit direct.

Sus

29. Există posibilitatea să completeze altcineva formularul în locul donatorului?

Reprezentanţii organizaţiilor care cer în stradă completarea formularelor de donaţie prin debit direct au obligaţia să verifice faptul că persoană care completează şi semnează formularele o face în nume propriu. De aceea, ei vor solicită donatorului un act de identitate şi se vor asigura că nimeni altcineva nu completează şi semnează în numele donatorului un formular de donaţie.

Sus

30. Poate o persoană să facă pe loc o donaţie în bani pentru organizaţie?

Reprezentanţii organizaţiilor care cer donaţii prin debit direct nu au voie să ceară sau să primească sume de bani. Dacă totuşi o persoană doreşte să facă o donaţie organizaţiei, fără a folosi debitul direct, reprezentantul organizaţiei poate pune la dispoziţia persoanei datele organizaţiei, putându-se astfel face un virament bancar în contul acesteia.

Sus

Partner logo