Asociația pentru Relații Comunitare (ARC) va acorda în anul 2014 granturi în valoare totală de 32.000 $ pentru atragerea de donatori prin debit direct, cu finanțare din partea Romanian-American Foundation (RAF).

Pentru fiecare donator nou autorizat de bancă pentru debitare directă lunară, organizația primește 10$, în limita a maxim 500 de donatori.

Granturile vor fi acordate pe principiul primul venit, primul servit. Limita maximă a grantului este de 5000$, suma alocată pentru maxim 500 de donatori noi/organizație, în următoarele condiții:

  • organizația are Contract de Mandat valabil cu ARC pentru realizarea de campanii de donații prin debit direct; dacă nu are în prezent, poate să încheie unul;
  • donatorii pentru care se acordă plata să fie autorizați de bancă în perioada 15 februarie 2014-31 decembrie 2014;
  • rata de reziliere la trei luni este mai mică de 10%, pe tot parcursul acordării grantului; dacă rata de reziliere este mai mare, contractul poate fi reziliat;
  • rata de eroare la plată la trei luni este de sub 30 %, pe tot parcursul acordării grantului; dacă rata de reziliere este mai mare, contractul poate fi reziliat;
  • organizația are un plan actualizat de achiziție a donatorilor individuali pentru anul 2014;
  • organizația are un plan actualizat de comunicare cu donatorii prin debit direct pentru anul 2014;
  • organizația nu beneficiază, în paralel, de alte granturi de la Romanian-American Foundation sau de la Asociația pentru Relații Comunitare pentru achiziția de donatori individuali prin debit direct.
  • organizația cere acordarea grantului (conform cererii atașate);

Plățile se vor face lunar, pentru cel puțin 50 de donatori noi, autorizați de bancă, cu condiția ca organizația să aibă în total cel puțin 100 de donatori prin debit direct, autorizați de bancă.

ARC va considera campaniile începute doar după semnarea contractelor cu organizațiile care vor să beneficieze de finanțare. Descarcă de aici cererea pentru finanțare si trimite-o către ARC, la adresa de e-mail camelia@arcromania.ro, în perioada 15 februarie- 15 septembrie 2014.

Fiind acordate pe principiul primul venit, primul servit, ARC nu garantează existența fondurilor pentru granturi până la finalul anului 2014.