Descrierea proiectului:

Proiectul îşi propune conservarea biodiversităţii în Maramureş, în scopul menţinerii conectivităţii Munţilor Carpaţi, prin: reducerea riscului fragmentării habitatelor, identificarea nevoilor de reconstrucţie a coridoarelor ecologice pentru ursul brun şi securizarea utilizării durabile a resurselor naturale.

Cerinţele de baza pentru supravieţuirea urşilor bruni sunt legate de posibilităţile de hrănire, odihnă, împerechere şi condiţiile de dispersie, şi în cele din urmă, de existenţa habitatelor favorabile şi a coridoarelor ce asigura conectivitatea habitatelor.

Descrierea WWF România:

Misiunea WWF la nivel global este aceea de a stopa degradarea mediului şi de a construi un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natură, prin: conservarea diversităţii biologice la nivel mondial; utilizarea raţională a resurselor naturale regenerabile; reducerea poluării şi a consumului iraţional.

În România, WWF lucrează din anul 2006 pentru protejarea mediului sălbatic din Munții Carpați și din lungul Dunării: arii protejate, păduri, urși bruni, Delta Dunării, sturioni. La toate acestea se adaugă stimularea tranziției spre economia verde și un program de educație de mediu adresat tinerilor.

Organizaţia are sediul în Bucureşti şi trei filiale în ţară: la Braşov, la Reșița şi la Baia Mare.

452.741
lei strânşi

1.929
donatori
în 2021

Str. Dumitru Zosima Street nr. 38
Bucureşti, Romania