Despre proiectul “Servicii comunitare pentru copii”:

Conform datelor EUROSTAT din 2013, peste 40% din populația României, respectiv peste 49% din populația de copii a României, e expusă la riscul sărăciei. Motivele sunt complexe, interdependente și continuă să se transmită de la o generație la alta. Accesul scăzut la servicii de sănătate, sociale și de educație, la care se adaugă cunoștințe limitate despre drepturi și oportunități, duc la excluziunea socială a familiilor vulnerabile și a copiilor acestora.

În prezent, UNICEF implementează proiectul model „Servicii comunitare pentru copii – Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate le nivelul comunității.” Pe baza experiențelor de la nivel local, județean și național acumulate de către UNICEF și partenerii săi, acest proiect pilot își propune testarea unui model de furnizare de servicii comunitare integrate într-un număr semnificativ de comunități urbane și rurale din județul Bacău.

Peste 54.000 de copii și familiile acestora, din care peste 5.400 copii la risc sever de excluziune socială, vor fi beneficiarii proiectului. Printre principalele rezultate așteptate, se numără:

  • Prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență;
  • Luarea în evidență a tuturor gravidelor și creșterea numărului controalelor pre-natale;
  • Înregistrarea tuturor copiilor in evidența unui medic de familiei;
  • Creșterea nivelului de informare al adolescenților cu privire la riscurile legate de consumul de tutun, alcool şi droguri;
  • Reducerea cu 10 % a numărului de absențe nemotivate;
  • Asigurarea disponibilității serviciilor comunitare de tip integrat pentru 95% din populație.

Una dintre componentele modelului este acordarea de finanțări nerambursabile, micro-granturi, pentru activități la nivelul școlilor și al serviciilor comunitare care să îmbunătățească situația copiilor și familiilor vulnerabile. UNICEF acordă micro-granturi în 45 de comunități din 4 orașe și 34 de comune din județul Bacău. Cele 45 de comune sunt parte a proiectului de furnizare de servicii integrate de educație, sănătate și protecție socială pentru cca 54.000 de copiii și familiile lor.

Fondurile strânse în cadrul campaniei sunt, în principal, utilizate pentru rechizite și materiale educative, activități de sprijinire a copiilor pentru efectuarea temelor și învățarea prin artă și joc, sesiuni de informare pentru părinți și implicare a acestora în activitățile școlare, excursii, activități comunitare cu implicarea copiilor și părinților.

Toate activitățile finanțate la nivelul unei comunități trebuie să răspundă nevoilor copiilor vulnerabili, pentru ca aceștia să poată să se dezvolte într-un mediu familial și școlar adecvat. Sumele acordate prin micro-granturi sunt folosite în totalitate pentru activități dedicate copiilor.

Despre UNICEF în România:

UNICEF lucrează împreună cu Guvernul, Parlamentul, autorităţi locale, societatea civilă, sectorul privat, parteneri naţionali şi internaţionali şi cu massmedia pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educaţie timpurie de calitate şi la şcoală, pentru protejarea şi monitorizarea drepturilor copilului, pentru protecţie socială şi pentru mobilizarea de resurse în beneficiul copiilor.

UNICEF este susţinut financiar integral prin contribuţiile voluntare ale persoanelor fizice, corporaţiilor, fundaţiilor şi a guvernelor.

2.365.946
lei strânşi

10.332
donatori
în 2021

Bd. Primăverii Nr. 48A,
011975 Bucureşti, Sector 1
Tel.: 201.7872 – 76 – Centrală