Despre proiectul “Învață să reușești”:

Prin programul „Învață să reușești”, 6.500 copii care provin din familii vulnerabile vor rămâne în școală. Vor primi ajutor la teme, vor participa la activități educative și recreative în centre de zi și școli și vor fi susținuți pentru a merge la școală – cu rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte și o masă caldă, zilnic.

De asemenea, 3.000 părinți vor participa la cursuri de parenting (ACADEMIA PĂRINȚILOR) și vor afla cum să susțină progresul copiilor la școală. 800 profesori vor participa la sesiuni de training (ACADEMIA PROFESORILOR) și își vor îmbunătăți abilitățile de lucru cu copiii aflați la risc de abandon școlar.

Tutori și mentori (voluntari din companiile partenere United Way România și din comunitate) îi vor ajuta pe copii la teme și să își valorifice pe deplin potențialul.

Despre United way Romania:

United Way România este o fundaţie românească înregistrată în iunie 2004 şi afiliată la United Way Worldwide, SUA. Este o organizaţie independentă şi condusă de voluntari locali, iar misiunea noastră este de a îmbunătăţi calitatea vieţii în comunitate, prin încurajarea donaţiilor individuale, corporatiste şi a voluntariatului.

Viziunea UWRo este aceea a unei comunităţi prospere, capabile de a-şi susţine membrii să-şi atingă potenţialul maxim. Din 2004, United Way România (UWRo) sprijină programe și inițiative sociale care îmbunătățesc viețile copiilor, adulților și vârstnicilor aflați în dificultate.

Munca noastră se concentrează pe cele trei direcții care pun bazele unei comunități prospere: acces la o educație de calitate, servicii bune de sănătate și un venit suficient pentru a întreține o familie. UWRo lucrează ca un organizator comunitar, mobilizând o rețea extinsă de parteneri din toate cele trei sectoare – companii, instituții publice și societate civilă – să își coordoneze eforturile pentru a produce un impact colectiv.

113.610
lei strânşi

363
donatori
în 2021

Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 15A, 9-9A
București