În Iași rata abandonului în învățământul primar și gimnazial este de 1,9% (peste 1000 de copii). Cauzele principale sunt deja arhicunoscute: părinții nu au bani să-și întrețină copiii la școală, trăiesc de pe o zi pe alta. Copiii învață dar au nevoie și să mănânce. Pentru a-i putea aduce zilnic pe Andrei, Alexandru, Mihai, Lidia, Ionuț, Simona și pe ceilalți 120 copii din cele trei Centre Educaționale Salvați Copiii Iași avem nevoie să le oferim o masă caldă la prânz, după școală, înainte de a începe zilnic programul educațional. Centrele Educaționale reprezintă punctul de întâlnire între specialiștii Salvați Copiii Iași și micuții care găsesc aici un refugiu și o susținere constantă. Astfel, cei 120 de copii din comunități defavorizate din Iași sunt ajutați să depășească dificultățile zilnice.

Despre Salvati Copiii Iasi: 

Salvați Copiii Iași a fost înființată în anul 1991 și a aderat încă de la început la mișcarea de promovare și de apărare a Drepturilor Copilului. Programele noastre s-au adresat şi se vor adresa tuturor copiilor, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii dificile. În 2019, Salvați Copiii Iași a împlinit 28 ani de activitate, în care peste 100.000 de copii au fost implicaţi în campaniile şi programele noastre. Astfel am reusit sa ne asiguram că protecția copilului nu este încălcată și că drepturile copilului sunt respectate pentru copiii implicați în aceste programe. La nivelul municipiului Iaşi, din 2006 asociaţia a dezvoltat servicii sociale acreditate prin care oferă servicii copiilor şi familiilor din comunitatea ieșeană. Din anul 2017 conform legii Salvați Copiii Iași are acreditat serviciul social Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii (cod serviciu social 8899 CZ – F-1). Activând în comunitatea ieșeană de 28 de ani, asigurăm servicii prin programele și proiectele noastre și am dezvoltat expertiză pentru următoarele categorii de copii: copiii abuzaţi fizic, psihic sau sexual; copiii traficaţi; copiii străzii; copiii exploataţi economic; copiii singuri acasă (care au cel puţin un părinte plecat în străinătate); copiii care suferă de tulburări de sănătate mintală sau la risc de a dezvolta tulburări din sfera sănătăţii mintale; copiii care au abandonat şcoala sau care se află în risc de abandon şcolar, copiii afectaţi de sărăcie, copiii cărora le-au fost încălcate drepturile prevăzute de lege. De asemenea, am dezvoltat servicii şi pentru: părinţii, rudele copiilor sau persoanele care au copii în îngrijire; profesioniştii din domeniul protecției copilului și domeniile conexe (psihologi, medici, asistenţi sociali, cadre didactice, poliţişti, judecători, procurori, etc.), instituțiile și organizațiile nonguvernamentale care lucrează în domeniul protecției copilului. În prezent, organizaţia desfăşoară programe în 6 județe ale regiunii de Nord Est a României, are peste 500 de membri şi peste 100 de voluntari, în majoritate tineri.Comitetul Executiv al organizației este format din: Ioana Atasiei – președinte Adrian Mironescu – vicepreședinte Liviu Măgurianu – membru Raluca Daria Diaconiuc – membru Mihaela Luchian – membru supleant Octav Pintilie – membru Cornelia Budescu – membru supleantActivităţile principale pe care le desfăşurăm prin proiectele noastre constau în: promovarea drepturilor copilului în societate în general şi în instituţii cu atribuţii în educaţia şi protecţia copilului; consiliere psiho-socio-emoţională pentru beneficiarii organizaţiei, copii sau adulţi; integrare şi/sau reintegrare şcolară pentru copiii aflaţi în dificultate; îndrumarea copiilor şi familiilor acestora către servicii le publice de specialitate (în domenii precum sănătate, educaţie, administraţie publică etc.); servicii de asistenţă socială complexă (îndrumare şi acompaniere în vederea întocmirii actelor de identitate pentru copii sau adulţi care nu au documente de identitate şi anchete sociale la solicitările instituţiilor statului, sprijin material etc.); activităţi socio-educaţionale stradale, în comunităţi dificile; activităţi de remediere şcolară în cadrul unui centru de zi, activităţi ludice şi de socializare; consiliere pentru copiii abuzaţi; consiliere individuală și de grup pentru părinți și familie; consultanță și workshop-uri pentru profesioniștii din sistemele de sănătate, educație și protecție socială. Servicii de evaluare clinică, psihiatrică și psihologică; consiliere și psihoterapie individuală pentru copii și adolescenți; consiliere și psihoterapie de grup pentru adolescenți; consiliere individuală pentru părinți; programe educaționale pentru părinți; grupuri de suport; activităţi de informare şi dezvoltare profesională pentru profesionişti implicaţi în protecţia copilului (magistraţi, poliţişti, asistenţi sociali, psihologi, profesori, consilieri de probaţiune etc.)

48.527
SMS-uri trimise

Donează
2€

Trimite un SMS la
8844

Cod
PAPA