Prin accesarea acestui site esti deacord cu faptul ca folosim cookies

Întrebări frecvente

1.    Ce sunt donațiile prin debit direct?
2.    Către ce organizații din România pot să fac donații prin debit direct?
3.    Care sunt domeniile pentru care pot face donații prin debit direct?
4.    Orice organizație care se regăsește în lista de mai sus poate să primească donații prin debit direct?
5.    Cine este implicat în donațiile prin debit direct? Cu ce rol?
6.    Ce obligații are organizația care primește donația recurentă?
7.    Cum poate organizația să comunice cu mine și cu alți donatori?
8.    Ce informații află publicul larg despre campanie?
9.    Cum sunt protejate datele personale ale mele și ale altor donatori?
10.  Cine strânge formularele prin care sunt de acord să donez pentru o organizație?
11.  Ce se întamplă dacă nu am suficienți bani în cont la momentul debitării?
12.  Pot să schimb cuantumul donației?
13.  Ce costuri presupune pentru mine utilizarea sistemului de donații prin debit direct?
14.  Intreaga sumă pe care o donez va ajunge la organizație?
15.  Când și în ce condiții pot să încetez să donez?
16.  Cum știu că persoana care îmi cere să completez formularul de donație într-un loc public este un reprezentant al organizației?
17.  Cum stiu că formularul de donație prin debit direct este autentic?
18.  Ce îmi va cere reprezentantul organizației?
19.  Ce date cu caracter personal le este permis fundraiserilor să le solicite donatorilor?
20.  Există posibilitatea să completeze altcineva formularul în locul meu?
21.  Care este parcursul formularului completat de mine? Cât de sigur este el?
22.  Pot să fac pe loc o donație în bani pentru organizație?
23.  Care este rolul ARC în sistemul de donații prin debit direct?
24.  Există un cod de conduită?
25.  Se poate frauda sistemul de donații prin debit direct?
26.  Ce se întâmplă dacă am un comentariu sau o reclamaţie?

 

1. Ce sunt donațiile prin debit direct?

Donaţiile prin debit direct sunt o formă de donaţie repetitivă şi constanţa, prin care donatorul se angajează să plătească lunar o suma fixă, prin debitarea automată a contului, la o dată prestabilită, pe o perioadă de timp, cu posibilitatea de a fi întreruptă oricând, la solicitarea donatorului.

Sus

2. Către ce organizații din România pot să fac donații prin debit direct?

 • Organizaţii nonguvernamentale active în unul din domeniile enumerate mai jos;
 • Organizaţii ale cultelor, exclusiv pentru proiecte care vizează domeniile de mai jos;
 • Organizaţii sportive (exclusiv de amatori);
 • Organizaţii de tineret; Instituţii nonprofit din domeniul culturii şi al educaţiei;
 • Spitale şi alte instituţii medicale care desfăşoară campania prin intermediul unui ONG;
 • Asociaţii profesionale şi de afaceri.

Sus

3. Care sunt domeniile pentru care pot face donații prin debit direct?

 • Sănătate (renovarea/dotarea de spitale şi centre medicale care oferă servicii specializate gratuite, centre de îngrijire paliativă, servicii medicale gratuite pentru categorii sociale marginalizate, acţiuni de tratament gratuit şi de socializare pentru cei care suferă de boli cronice/grave etc.);
 • Educaţie (acces la educaţie pentru categorii defavorizate, prevenirea abandonului şcolar, îmbunătăţirea sistemului de educaţie, sprijinirea copiilor/tinerilor talentaţi, cercetare, inovare, perfecţionare etc.);
 • Protecţia drepturilor copiilor: prevenirea abandonului familial, copii dispăruţi, respectarea drepturilor copilului (la viaţă, la integritate fizică şi psihică, la educaţie, la informaţie etc.);
 • Servicii sociale şi de reintegrare pentru categorii defavorizate (copii, bătrâni, familii sărace, familii fără locuinţa, persoane cu dizabilităţi etc.);
 • Drepturi civile, ale omului şi cetăţeneşti, inclusiv ale minorităţilor;
 • Advocacy pentru cauze de interes public;
 • Intervenţie în situaţii de dezastre şi calamităţi naturale (acordarea de ajutoare materiale şi alimentare pentru sinistraţi, ajutoare pentru reconstrucţia clădirilor, infrastructurii de transport, de apă, de energie şi de asistenţă medicală);
 • Protecţia mediului şi a biodiversităţii, protecţia animalelor;
 • Artă şi cultură;
 • Sport pentru amatori;
 • Tineret;
 • Programe de antreprenoriat social.

Sus

4. Orice organizatie care se regăsește în lista de mai sus poate să primească donații prin debit direct?

Pot primi donaţii doar acele organizaţii înscrise în sistemul de donaţii prin debit direct care îndeplinesc toate criteriile de mai jos:

 • organizaţia îşi desfăşoară activitatea şi este înregistrată legal în România;
 • organizaţia trebuie să aibă un raport anual;
 • organizaţia trebuie să aibă pagină web şi profil pe Facebook;
 • organizaţia sau coordonatorul au minim 2 ani de experienţă relevanţă şi au desfăşurat cu succes un proiect şi o campanie de atragere de fonduri din comunitate;
 • există cel puţin o persoană în organizaţie care poate coordona campania şi comunicarea cu donatorii potenţiali, cu mass media şi cu ARC;
 • solicitarea de înscriere în programul de donaţii prin debit direct este trimisă de organizaţie cu cel puţin două săptămâni înainte de dată la care se doreşte începerea campaniei de donaţii prin debit direct;
 • organizaţia trebuie să fie operator de date cu caracter personal, având notificarea pentru prelucrarea datelor cu caracter personal înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Sus

5. Cine este implicat în donațiile prin debit direct? Cu ce rol?

În sistemul de donaţii prin debit direct sunt implicate următoarele entităţi:

 • Organizaţiile pentru care persoanele pot decide să doneze - colectează formularele de donaţie prin debit direct;
 • Asociaţia pentru Relaţii Comunitare - selectează organizaţiile care pot primi donaţii prin debit direct, emite în numele lor instrucţiunile de debitare, colectează donaţiile şi le distribuie organizaţiilor pentru care au optat donatorii;
 • Băncile la care donatorii au cont - verifică datele înscrise în formularele de donaţie şi semnătură donatorului şi debitează contul donatorului.

Sus

6. Ce obligații are organizația care primește donația recurentă?

 • Să fie certificată că operator de date cu caracter personal de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 • Să transmită de două ori pe an, la datele stabilite de comun acord cu ARC, rapoarte care să conţină rezultatele proiectului/proiectelor în care au fost folosite sumele colectate prin donaţii prin debit direct, fotografii din timpul derulării proiectului şi mărturii de la beneficiarii proiectului sau de la parteneri.
 • Să utilizeze banii doar în scopul declarat al proiectului pentru care a strâns donaţiile şi pentru costurile asociate ale acestuia.
 • Să comunice donatorilor prin mijloacele pe care le are la dispoziţie (e-mail, scrisoare, telefonic), cel puţin o dată pe an, rezultatele proiectului pentru care s-au folosit donaţiile.
 • Să se asigure de corectitudinea colectării de mandate de debit direct prin selectarea şi instruirea riguroasă a fundraiserilor, prin supravegherea acestora şi prin asigurarea unor sisteme interne de siguranţă a colectării datelor şi a folosirii acestora.
 • Să anunţe ARC cu privire la retragerea unui donator sau orice modificare survenită la cererea donatorului şi adresată organizaţiei.

Sus

7. Cum poate organizația să comunice cu mine și cu alți donatori?

Organizaţia va avea datele dumneavoastră de contact şi ale celorlalţi donatori şi va putea să comunice cu dumneavoastră prin e-mail, prin poştă clasică sau telefonic. Prin contractul încheiat între organizaţie şi ARC, organizaţia îşi asumă obligaţia să comunice rezultatele proiectului/proiectelor în care au fost folosiţi banii donatorilor. Aceste rezultate vor fi publicate şi pe site-ul www.donaţie.ro asigurându-se astfel şi o comunicare publică cu donatorii.

Sus

8. Ce informații află publicul larg despre campanie?

Pe site-ul www.donaţie.ro vor există informaţii cu privire la campaniile încheiate şi la campanile active, cuprinzând sumele strânse pentru fiecare organizaţie, dar şi rapoarte ale organizaţiilor în care sunt descrise rezultatele şi impactul proiectului pentru care se strâng fonduri.

Sus

9. Cum sunt protejate datele personale ale mele și ale altor donatori?

Atât ARC, cât şi organizaţiile care atrag fonduri prin campanii de debit direct trebuie să fie certificate că operatori de date cu caracter personal de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Numărul de înregistrare că operator de date cu caracter personal al ARC este 22973. Accesul fiecărei organizaţii la datele donatorilor săi este exclusiv. Singurele entităţi care vor avea acces, în afară de ARC, la datele donatorilor sunt organizaţia care are relaţia cu donatorul şi Banca al cărei client este donatorul. ARC şi organizaţia beneficiara a donaţiei se angajează că nu va vinde, nu va închiria şi nu va face disponibile datele donatorilor în niciun alt fel către alte entităţi.

Sus

10. Cine strânge formularele prin care sunt de acord să donez pentru o organizație?

Formularele sunt strânse de către reprezentanţi ai fiecărei organizaţii, iar colectarea acestora se desfăşoară în locurile şi intervalul orar stabilite în prealabil. Pe site-ul www.donaţie.ro puteţi verifică în orice moment unde şi între ce ore are fiecare organizaţie înscrisă în program, fundraiseri trimişi în stradă.

Sus

11. Ce se întâmplă dacă nu am suficienți bani în cont la momentul debitării?

Dacă nu aveţi bani în cont sau aveţi mai puţini bani decât suma pe care aţi ales să o donaţi, contul nu poate fi debitat la dată aleasă de dumneavoastră pentru efectuarea debitării. Unele bănci permit o încercare suplimentară de debitare la dată imediat următoare, altele nu. Ori de câte ori este posibil, se va încerca debitarea în luna următoare.

Sus

12. Pot să schimb cuantumul donației?

Cuantumul donaţiei poate fi schimbat la cererea dumneavoastră. Acest lucru se poate întâmplă fie prin completarea unui nou mandat de donaţie, fie prin anunţarea Băncii, direct de către dumneavoastră, prin mijloacele stabilite de comun acord cu Banca.

Sus

13. Ce costuri presupune pentru mine utilizarea sistemului de donații prin debit direct?

Dumneavoastră vi se va retrage din cont suma exactă pentru care aţi optat să donaţi. Pentru donaţie, nu vi se va percepe niciun comision.

Sus

14. Întreaga sumă pe care o donez va ajunge la organizație?

Da, întreagă suma pe care o donaţi va ajunge la organizaţia pe care doriţi să o susţineţi. Ulterior, organizaţia va achita costurile sistemului care face posibilă donaţia prin debit direct: costurile de transfer al banilor, comisioane bancare, emiterea instrucţiunilor de debitare, întreţinerea platformei, costuri de comunicare ARC-organizaţie şi ARC-banca, sesiunile de instruire pentru organizaţie etc. Suma care va fi plătită de către organizaţie reprezintă 7% din valoarea tuturor donaţiilor care s-au făcut în luna anterioară.

Sus

15. Când și în ce condiții pot să încetez să donez?

Puteţi în orice moment să decideţi că nu mai doriţi să donaţi prin debit direct. Pentru că din contul dumneavoastră să nu mai fie debitată lunar suma, trebuie să anunţaţi banca, organizaţia căreia îi donaţi sau ARC. ARC poate fi anunţată trimiţând un e-mail la adresa contact@donaţie.ro sau la tel. 0264-406388. Este suficientă anunţarea unuia dintre cei trei parteneri privitor la încetarea donaţiei. Mai mult decât atât, puteţi să va cereţi oricând înapoi banii deja donaţi.

Sus

16. Cum știu că persoana care îmi cere să completez formularul de donație într-un loc public este un reprezentant al organizației?

Persoană care va solicită să completaţi un formular de donaţie prin debit direct trebuie să aibă un ecuson de identificare cu datele organizaţiei, să poarte echipament cu însemnele organizaţiei (tricou şi/sau şapcă, vestă, etc.), să aibă o mapă cu formulare personalizate. Pentru o şi mai mare siguranţă, puteţi accesa site-ul www.donaţie.ro şi puteţi află când şi unde se află reprezentanţii organizaţiilor care solicită completarea formularelor de donaţie prin debit direct.

Sus

17. Cum știu că formularul de donație prin debit direct este autentic?

Formularele de donaţie prin debit direct sunt tipărite într-un număr limitat de exemplare şi sunt înseriate. Formularul pe care reprezentantul organizaţiei vi-l da spre completare trebuie să fie tipărit pe hârtie autocopiativă în 3 exemplare, să poarte însemnele organizaţiei şi să aibă serie şi număr.

Sus

18. Ce îmi va cere reprezentantul organizației?

Reprezentantul organizaţiei va va cere să completaţi şi să semnaţi formularul în care va exprimaţi dorinţa de a dona, să prezentaţi actul dumneavoastră de identitate pentru a va asigura împreună că datele completate sunt corecte şi complete.

Sus

19. Ce date cu caracter personal le este permis fundraiserilor să le solicite donatorilor?

Pentru a susţine o organizaţie sau o cauza înscrisă în Programul de donaţii prin debit direct, o persoană trebuie să completeze, în Contractul de sponsorizare şi în Mandatul de debitare directă, DOAR următoarele informaţii:

 • date de identificare ale donatorului: nume şi prenume, CNP, adresa, oraş, număr telefon, adresa de e-mail;
 • date privind donaţia: suma maximă pe care doreşte să o doneze lunar, codul IBAN din care se va face debitarea sumei, perioada pe care se va face donaţia;
 • dată de iniţiere donare, dată de începe debitare, dată scadenţei;
 • semnătură donator.

După completarea celor două documente, fundraiserul va solicită donatorului actul de identitate pentru a se asigura împreună cu acesta că datele înscrise în Contract şi Mandat sunt corecte şi complete. În acest mod, fundraiserul verifică şi faptul că persoană care a completat şi a semnat formularele a făcut acest lucru în nume propriu.

Contractul de sponsorizare şi Mandatul de debitare directă sunt înseriate şi tipărite pe hârtie autocopiativă. După completarea şi semnarea de către donator, fundraiserul va înmâna acestuia câte 1 exemplar din fiecare document.

Fundraiserul NU va solicită donatorului: donaţii în bani, copie după documente, informaţii legate de card, date care privesc situaţia financiară, semnarea altor documente în afară de Contractul de sponsorizare şi Mandatul de debitare directă etc.

Toate documentele colectate în stradă şi informaţiile din acestea sunt administrate în siguranţă şi se respectă confidenţialitatea lor. ARC şi organizaţiile care atrag fonduri prin campanii de debit direct se obligă să respecte legislaţia şi reglemantarile legale în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal. Acestea sunt certificate că operatori de date cu caracter personal de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Singurele entităţi care au acces la datele donatorilor sunt: organizaţia care are relaţia cu donatorul, partenerii organizaţiei cu care această are contracte încheiate în cadrul Programului de donaţii prin debit direct, ARC, partenerii ARC cu care această are contracte încheiate în cadrul Programului de donaţii prin debit direct; banca al cărei client este donatorul. ARC şi organizaţiile beneficiare ale donaţiilor se angajează că nu va vinde, nu va închiria şi nu va face disponibile datele donatorilor în niciun alt fel către alte entităţi. Angajaţii entităţilor care vor avea acces la datele cu caracter personal ale donatorilor vor adera la “Codul de conduită în campaniile de atragere de fonduri prin debit direct” şi vor semna o Clauză de confidenţialitate.

Sus

20. Există posibilitatea să completeze altcineva formularul în locul meu?

Reprezentanţii organizaţiilor care va cer în stradă completarea formularelor de donaţie prin debit direct au obligaţia să verifice faptul că persoană care completează şi semnează formularul o face în nume propriu. De aceea, ei va vor cere un act de identitate şi se vor asigura că nimeni altcineva nu semnează în numele dumneavoastră un formular de donaţie.

Sus

21. Care este parcursul formularului completat de mine? Cât de sigur este el?

Reprezentanţii organizaţiilor sunt supreavegheati la locurile unde va cer completarea formularelor de către un coordonator. La finalul zilei în care aţi completat formularul, toate formularele completate în acea zi vor fi predate la sediul organizaţiei pe baza unui proces verbal. În maxim 48 de ore de la semnarea formularului, acesta trebuie să ajungă, prin curier, la ARC, care introduce datele în sistemul securizat ce îi va permite să emită lunar instrucţiunile de debitare. În maxim 72 de ore lucrătoare, formularele vor fi trimise, prin curier, de la ARC la banca al cărei client sunteţi. Unele bănci şi-au rezervat dreptul de a cere confirmarea telefonică a clienţilor în privinţa autenticităţii formularului semnat.

Sus

22. Pot să fac pe loc o donație în bani pentru organizație?

Reprezentanţii organizaţiilor care va cer donaţii prin debit direct nu au voie să va ceară sau să primească sume de bani. Dacă totuşi doriţi să faceţi o donaţie organizaţiei, fără să folosiţi debitul direct, îi puteţi cere reprezentantului datele organizaţiei şi puteţi face un virament bancar în contul acesteia sau o donaţie online folosind un card bancar.

Sus

23. Care este rolul ARC în sistemul de donații prin debit direct?

ARC a creat împreună cu 6 bănci sistemul de donaţii prin debit direct în România şi doreşte să faciliteze accesul organizaţiilor la acest mecanism durabil de atragere de fonduri. ARC are rol în jurizarea proiectelor şi în acordarea de sprijin organizaţiilor în ceea ce priveşte implementarea sistemului. ARC construieşte şi gestionează bazele de date cu donatorii şi plăţile făcute de aceştia, emite instrucţiuni de debitare, comunica cu băncile şi cu organizaţiile pentru soluţionarea erorilor, colectează fondurile de la bănci şi face apoi transferarea fondurilor colectate către organizaţia pentru care au optat donatorii. De asemenea, ARC se asigura de transparenţă în adunarea şi cheltuirea fondurilor colectate prin donaţii prin debit direct, publicând pe site-ul www.donaţie.ro rezultatele campaniilor de atragere de fonduri şi rezultatele proiectelor pentru care s-au atras fonduri.

Sus

24. Există un cod de conduită?

Asociaţia pentru Relaţii Comunitare promovează standarde ridicate în ceea ce priveşte metodele de colectare de donaţii şi de prelucrare de informaţii şi colaborează doar cu organizaţii care le respectă. Astfel, Asociaţia pentru Relaţii Comunitare încheie Contractului de colaborare cu fiecare dintre organizaţiile care doreşte să atragă donatori prin intermediul Programului de donaţii prin Debit Direct. O anexă a acestui contract este reprezentată de “Codul de conduită în campaniile de atragere de fonduri prin debit direct”. Acceptarea Codului de conduită de către reprezentantul organizaţiei semnifică faptul că şi angajaţii implicaţi în campania de atragere de donaţii prin debit direct adera la acest cod. Codul de conduită reglementează: conduită profesională, instruirea fundraiserilor, alegerea locaţiilor , protecţia datelor şi relaţia dintre organizaţie şi fundraiseri.

Sus

25. Se poate frauda sistemul de donații prin debit direct?

NU se poate fraudă sistemul de donaţii prin debit direct deoarece acesta are câteva elemente prin care este împiedicată fraudarea: formularele completate de donator sunt tipărite pe hârtie specială şi sunt înseriate; parcursul fomularelor este bine definit şi foarte strict; fundraiserii pot fi identificaţi datorită ecusonului, echipamentului şi formularelor, iar locaţia lor exactă poate fi aflată de pe site-ul www.donaţie.ro; doar organizaţiile acceptate în sistem pot beneficia de donaţii prin debit direct, iar aceste organizaţii sunt selectate cu rigurozitate; entităţile din cadrul programului de donaţii prin debit direct (organizaţii, ARC, bănci) sunt operatori de date cu caracter personal autorizaţi de care Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; informaţia este transmisă între entităţi pe canale securizate. Mai mult decât atât, puteţi oricând să va cereţi înapoi banii donaţi!

Sus

26. Ce se întâmplă dacă am un comentariu sau o reclamaţie?

Dacă aveţi solicitări, comentarii, sugestii sau reclamaţii va veţi putea adresa direct organizaţiei pe care doriţi să o susţineţi sau Asociaţiei pentru Relaţii Comunitare.

În momentul înscrierii în Programul de donaţii prin debit direct, fiecare organizaţie va pune la dispoziţia donatorilor: un număr de telefon, o adresa poştală şi o adresa de e-mail la care pot fi contactaţi.

ARC tratează cu foarte mare seriozitate toate solicitările, comentariile, sugestiile sau reclamaţiile venite din partea donatorilor înscrişi în Programului de donaţii prin debit direct. Dacă doriţi să ne contactaţi, puteţi să o faceţi telefonic la 0264-406388, pe adresa poştală: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 4, ap. 7, 400699, Cluj-Napoca, Cluj sau pe adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Organizaţiile înscrise în Programul de donaţii prin debit direct adera la “Codul de conduită pentru cererea de donaţii prin debit direct” prin semnarea lui că anexă la contractul de mandat cu Asociaţia pentru Relaţii Comunitare. La punctul I. Conduită profesională, Sugestiile şi reclamaţiile, se specifică faptul că „Organizaţiile şi fundraiserii trebuie să se asigure că există un număr de telefon, o adresa poştală şi o adresa de e-mail la care cei care doresc pot să ceară informaţii suplimentare şi/sau să reclame orice neregularităţi. Organizaţiile trebuie să se asigure că există o persoană desemnată să răspundă sugestiilor şi reclamaţiilor şi că această persoană o face în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 48 de ore de la primirea sesizării.”

Sus

Partner logo