Eşti donator şi ai o nelămurire?

Caută prin lista de întrebări frecvente

Întrebări frecvente Debit Direct - Donator

Ce costuri presupune pentru mine utilizarea sistemului de donații prin debit direct?

Din contul dumneavoastră se va retrage suma exactă pentru care aţi optat să donaţi. Pentru donaţie, nu vi se va percepe niciun comision.

Ce se întâmplă dacă am un comentariu sau o reclamaţie?

Dacă aveţi solicitări, comentarii, sugestii sau reclamaţii va veţi putea adresa direct organizaţiei pe care doriţi să o susţineţi sau Asociaţiei pentru Relaţii Comunitare.

În momentul înscrierii în Programul de donaţii prin debit direct, fiecare organizaţie va pune la dispoziţia donatorilor: un număr de telefon, o adresă poştală şi o adresa de email la care pot fi contactaţi.

ARC tratează cu foarte mare seriozitate toate solicitările, comentariile, sugestiile sau reclamaţiile venite din partea donatorilor înscrişi în Programului de donaţii prin debit direct. Dacă doriţi să ne contactaţi, puteţi să o faceţi telefonic la 0264-406388, pe adresa poştală: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 4, ap. 7, 400699, Cluj-Napoca, Cluj sau pe adresa de e-mail:contact@donatie.ro.

Organizaţiile înscrise în Programul de donaţii prin debit direct adera la „Codul de conduită pentru cererea de donaţii prin debit direct” prin semnarea lui ca anexă la contractul de mandat cu Asociaţia pentru Relaţii Comunitare. La punctul I. Conduită profesională, Sugestiile şi reclamaţiile, se specifică faptul că „Organizaţiile şi fundraiserii trebuie să se asigure că există un număr de telefon, o adresa poştală şi o adresa de e-mail la care cei care doresc pot să ceară informaţii suplimentare şi/sau să reclame orice neregularităţi. Organizaţiile trebuie să se asigure că există o persoană desemnată să răspundă sugestiilor şi reclamaţiilor şi că această persoană o face în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 48 de ore de la primirea sesizării.”

Se poate frauda sistemul de donații prin debit direct?

Nu se poate frauda sistemul de donaţii prin debit direct, deoarece acesta are câteva  elemente de siguranță: formularele completate de donator sunt tipărite pe hârtie specială şi sunt înseriate; parcursul fomularelor este bine definit şi foarte strict; fundraiserii pot fi identificaţi datorită ecusonului, echipamentului şi formularelor, doar organizaţiile acceptate în sistem pot beneficia de donaţii prin debit direct, iar aceste organizaţii sunt selectate cu rigurozitate. De asemenea, entităţile din cadrul programului de donaţii prin debit direct (organizaţii, ARC, bănci) sunt operatori de date cu caracter personal autorizaţi de care Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; informaţia este transmisă între entităţi pe canale securizate.

Există un cod de conduită?

Asociaţia pentru Relaţii Comunitare promovează standarde ridicate în ceea ce priveşte metodele de colectare de donaţii şi de prelucrare de informaţii şi colaborează doar cu organizaţii care le respectă. Astfel, Asociaţia pentru Relaţii Comunitare încheie Contractului de colaborare cu fiecare dintre organizaţiile care doreşte să atragă donatori prin debit direct.

O anexă a acestui contract este reprezentată de „Codul de conduită în campaniile de atragere de fonduri prin debit direct”. Acceptarea Codului de conduită de către reprezentantul organizaţiei semnifică faptul că şi angajaţii implicaţi în campania de atragere de donaţii prin debit direct adera la acest cod. Codul de conduită reglementează: conduită profesională, instruirea fundraiserilor, alegerea locaţiilor, protecţia datelor şi relaţia dintre organizaţie şi fundraiseri.

Care este rolul ARC în sistemul de donații prin debit direct?

ARC a creat, împreună cu 6 bănci, sistemul de donaţii prin debit direct în România şi doreşte să faciliteze accesul organizaţiilor la acest mecanism durabil de atragere de fonduri. ARC are rol în jurizarea proiectelor şi în acordarea de sprijin organizaţiilor în ceea ce priveşte planificarea și organizarea unei campanii de donații prin debit direct.

ARC construieşte şi gestionează bazele de date cu donatorii şi plăţile făcute de aceştia, emite instrucţiuni de debitare, comunică cu băncile şi cu organizaţiile pentru soluţionarea erorilor, colectează fondurile de la bănci şi face apoi trasnferul fondurilor colectate către organizaţia pentru care au optat donatorii.

De asemenea, ARC se asigură de transparenţa în adunarea şi cheltuirea fondurilor colectate prin donaţiile prin debit direct, publicând în rapoatul anual și pe site-ul www.donatie.ro rezultatele campaniilor de atragere de fonduri şi rezultatele proiectelor pentru care s-au atras fonduri.

Pot să fac pe loc o donație în bani pentru organizație?

Reprezentanţii organizaţiilor care cer donaţii prin debit direct nu au voie să ceară sau să primească sume de bani. Dacă totuşi o persoană doreşte să facă o donaţie organizaţiei, fără a folosi debitul direct, reprezentantul organizaţiei poate pune la dispoziţia persoanei datele organizaţiei, putându-se astfel face un virament bancar în contul acesteia.

Care este parcursul formularului completat de mine?

Odată strânse de la donatori, formularele ajung la organizaţie. Aceasta colectează toate formularele, face un proces verbal de predare-primire între fundraiser şi organizaţie şi apoi le trimite prin curier, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 48 de ore de la semnarea acestora, către Asociaţia pentru Relaţii Comunitare. ARC va trimite formularele către băncile la care donatorii au cont.

Există posibilitatea să completeze altcineva formularul în locul meu?

Reprezentanţii organizaţiilor care va cer în stradă completarea formularelor de donaţie prin debit direct au obligaţia să verifice faptul că persoană care completează şi semnează formularul o face în nume propriu. De aceea, ei va vor cere un act de identitate şi se vor asigura că nimeni altcineva nu semnează în numele dumneavoastră un formular de donaţie.

Ce date cu caracter personal le este permis fundraiserilor să le solicite donatorilor?

Pentru a susţine o organizaţie sau o cauză înscrisă în Programul de donaţii prin debit direct, o persoană trebuie să completeze, în Contractul de sponsorizare şi în Mandatul de debitare directă, DOAR următoarele informaţii:

 • date de identificare ale donatorului: nume şi prenume, CNP, adresa, oraş, număr telefon, adresa de e-mail;
 • date privind donaţia: suma maximă pe care doreşte să o doneze lunar, codul IBAN din care se va face debitarea sumei;
 • semnătură donator.

După completarea celor două documente, fundraiserul va solicită donatorului actul de identitate pentru a se asigura împreună cu acesta că datele înscrise în Contract şi Mandat sunt corecte şi complete. În acest mod, fundraiserul verifică şi faptul că persoana care a completat şi a semnat formularele a făcut acest lucru în nume propriu.

Mandatul este făcut pentru o perioadă standard de cinci ani, însă donatorul va putea să rezilieze contractul în orice moment va dori, fără niciun cost.

Contractul de sponsorizare şi Mandatul de debitare directă sunt înseriate şi tipărite pe hârtie autocopiativă, iar după completarea și semnarea lor, donatorul va primi un exemplar din fiecare document. Excepție vor face persoanele cu contul deschis la UniCredit, unde formularul lor va ajunge prin poștă, după ce va fi verificat de bancă.

Fundraiserul NU va solicită donatorului: donaţii în bani, copie după documente, informaţii legate de card, date care privesc situaţia financiară, semnarea altor documente în afară de Contractul de sponsorizare şi Mandatul de debitare directă etc.

Toate documentele colectate în stradă şi informaţiile din acestea sunt administrate în siguranţă şi se respectă confidenţialitatea lor. ARC şi organizaţiile care atrag fonduri prin campanii de debit direct se obligă să respecte legislaţia şi reglemantarile legale în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal. Acestea sunt certificate că operatori de date cu caracter personal de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

ARC şi organizaţiile beneficiare ale donaţiilor se angajează că nu va vinde, nu va închiria şi nu va face disponibile datele donatorilor în niciun alt fel către alte entităţi. Angajaţii entităţilor care vor avea acces la datele cu caracter personal ale donatorilor vor adera la „Codul de conduită în campaniile de atragere de fonduri prin debit direct” şi vor semna o clauză de confidenţialitate.

Cum știu că formularul de donație prin debit direct este autentic?

Formularele de donaţie prin debit direct sunt tipărite într-un număr limitat de exemplare şi sunt înseriate. Formularul pe care reprezentantul organizaţiei vi-l dă spre completare trebuie să fie tipărit pe hârtie autocopiativă în 3 exemplare, să poarte însemnele organizaţiei şi să aibă serie şi număr.

Cum știu că persoana care îmi cere să completez formularul de donație într-un loc public este un reprezentant al organizației?

Persoana care solicită unui donator să completeze un formular de donaţie prin debit direct trebuie să aibă un ecuson de identificare cu datele organizaţiei, să poarte echipament cu însemnele organizaţiei (tricou şi/sau şapcă), să aibă o mapă cu formulare personalizate (formularele sunt tipărite într-un număr limitat de exemplare, pe hârtie autocopiativă în 3 exemplare, vor purta însemnele organizaţiei şi vor avea serie şi număr).

Când și în ce condiții pot să încetez să donez?

Puteţi în orice moment să decideţi că nu mai doriţi să donaţi prin debit direct. Pentru că din contul dumneavoastră să nu mai fie debitată lunar suma, trebuie să anunţaţi banca, organizaţia căreia îi donaţi sau ARC.

ARC poate fi anunţată trimiţând un email la adresa contact@donatie.ro sau la numărul de telefon 0264-406388. Este suficientă anunţarea unuia dintre cei trei parteneri privitor la încetarea donaţiei.

Întreaga sumă pe care o donez va ajunge la organizație?

Da, întreagă suma pe care o donaţi va ajunge la organizaţia pe care doriţi să o susţineţi. Ulterior, organizaţia va achita costurile sistemului care face posibilă donaţia prin debit direct: costurile de transfer al banilor, comisioane bancare, emiterea instrucţiunilor de debitare, întreţinerea platformei, costuri de comunicare ARC-organizaţie şi ARC-bancă, sesiunile de instruire pentru organizaţie etc.

Organizaţia va plăti pentru toate serviciile din cadrul platformei de donaţii prin debit direct o sumă echivalentă cu 7% din valoarea totală a donaţiilor.

De asemenea, pentru donatorii care nu sunt clienți BCR, BRD, BT, ING, Raiffeisen, UniCredit, fiecare încercare de debitare va costa organizația 0,45 lei în plus, față de cei 7% menționați mai sus. 

Ce sunt donațiile prin debit direct?

Donaţiile prin debit direct sunt o formă de donaţie repetitivă şi constantă, prin care donatorul se angajează să plătească lunar o suma fixă, prin debitarea automată a contului, la o dată prestabilită, pe o perioadă de timp, cu posibilitatea de a fi întreruptă oricând, la solicitarea donatorului.

Pot să schimb cuantumul donației?

Cuantumul donaţiei poate fi schimbat la cererea dumneavoastră. Acest lucru se poate întâmplă fie prin completarea unui nou mandat de donaţie, fie prin anunţarea băncii, direct de către dumneavoastră, prin mijloacele stabilite de comun acord cu banca.

Ce se întâmplă dacă nu am suficienți bani în cont la momentul debitării?

Dacă donatorul are în cont mai puţini bani decât suma pe care a ales să o doneze sau dacă nu are bani în cont la momentul respectiv, contul nu poate fi debitat. ARC va încerca însă debitarea la data următoare.

Sumele care nu au fost donate într-o lună, nu se reportează pentru luna următoare, deci, dacă donatorul nu are suficienți bani în cont la niciuna din datele 1, 10, 20, luna următoare nu va fi debitat cu o sumă dublă.

Cine strânge formularele prin care sunt de acord să donez pentru o organizație?

Formularele sunt strânse de către fundraiserii fiecărei organizaţii, iar colectarea acestora se desfăşoară în locurile şi intervalul orar stabilite în prealabil pentru care există autorizaţie din partea autorităţilor locale competente.

Cum sunt protejate datele personale ale mele și ale altor donatori?

Atât ARC, cât şi organizaţiile care atrag fonduri prin campanii de debit direct trebuie să respecte legislația în privința datelor cu caracter personal. Numărul de înregistrare ca operator de date cu caracter personal al ARC este 22973.

Accesul fiecărei organizaţii la datele donatorilor săi este exclusiv. Singurele entităţi care vor avea acces, în afară de ARC, la datele donatorilor, sunt organizaţia care are relaţia cu donatorul şi banca al cărei client este donatorul. ARC nu va vinde, nu va închiria şi nu va face disponibile datele donatorilor în niciun alt fel către alte entităţi.

Cum pot afla mai multe informații despre campaniile de debit direct?

Pe site-ul www.donatie.ro există informaţii cu privire la campanile active, cuprinzând sumele strânse pentru fiecare organizaţie, dar şi rapoarte anuale donatie.ro în care sunt descrise rezultatele şi impactul proiectelelor pentru care se strâng fonduri.

Cum poate organizația să comunice cu mine și cu alți donatori?

Organizaţia va avea datele de contact ale donatorilor şi va putea să comunice cu aceştia nemijlocit, cu respectarea normelor GDPR în vigoare. Prin contractul încheiat între organizaţie şi ARC, organizaţia îşi asumă obligaţia să comunice rezultatele proiectului/proiectelor în care au fost folosiţi banii donatorilor. Aceste rezultate vor fi publicate în raportul anual al DONATIE.RO, asigurându-se astfel şi o comunicare publică cu donatorii.

Ce obligații are organizația care primește donația recurentă?

 • Să transmită o dată pe an, la o dată stabilită  de ARC și comunicată cu cel puțin 15 zile înainte, rapoarte care să conţină rezultatele proiectului/proiectelor în care au fost folosite sumele colectate prin donaţii prin debit direct, fotografii din timpul derulării proiectului, mărturii de la beneficiarii proiectului sau de la parteneri și un raport financiar sintetic.
 • Să utilizeze banii doar în scopul declarat al proiectului pentru care a strâns donaţiile şi pentru costurile asociate ale acestuia.
 • Să comunice donatorilor prin mijloacele pe care le are la dispoziţie (email, scrisoare, telefonic), cel puţin o dată pe an, rezultatele proiectului pentru care s-au folosit donaţiile.
 • Să se asigure de corectitudinea colectării de mandate de debit direct prin selectarea şi instruirea riguroasă a fundraiserilor, prin supravegherea acestora şi prin asigurarea unor sisteme interne de siguranţă a colectării datelor şi a folosirii acestora.
 • Să anunţe ARC cu privire la retragerea unui donator sau orice modificare survenită la cererea donatorului şi adresată organizaţiei.

Cine este implicat în donațiile prin debit direct? Cu ce rol?

În sistemul de donaţii prin debit direct sunt implicate următoarele entităţi:

 • Organizațiile beneficiare (pentru care persoanele pot decide să doneze; ele sunt cele care colectează formularele de donaţie prin debit direct);
 • Asociaţia pentru Relaţii Comunitare – selectează organizaţiile care pot primi donaţii prin debit direct, emite în numele lor instrucţiunile de debitare, colectează donaţiile şi le distribuie organizaţiilor pentru care au optat donatorii;
 • Băncile la care donatorii au cont – verifică datele înscrise în formularele de donaţie şi semnătura donatorului şi debitează contul donatorului.

Orice organizație care se regăsește în lista de mai sus poate să primească donații prin debit direct?

Pentru a putea fi înscrisă în sistemul de donații prin debit direct, o organizație, care activează într-unul din domeniile prezentate mai sus, trebuie să îndeplinească și următoarele criterii:

 • Organizaţia îşi desfăşoară activitatea şi este înregistrată legal în România.
 • Organizaţia trebuie să aibă un raport anual recent.
 • Organizaţia trebuie să aibă pagină web şi profil pe Facebook.
 • Organizaţia sau coordonatorul are minim 2 ani de experienţă relevantă şi a desfăşurat cu succes cel puțin un proiect şi o campanie de atragere de fonduri din comunitate.
 • Există cel puţin o persoană care poate coordona campania şi comunicarea cu donatorii potenţiali, cu mass media şi cu ARC.
 • Solicitarea este trimisă cu cel puţin două săptămâni  înainte de data la care se doreşte începerea campaniei de donaţii prin debit direct.

Care sunt domeniile pentru care pot face donații prin debit direct?

 • Sănătate (renovarea/dotarea de spitale şi centre medicale care oferă servicii specializate gratuite, centre de îngrijire paliativă, servicii medicale gratuite pentru categorii sociale marginalizate, acţiuni de tratament gratuit şi de socializare pentru cei care suferă de boli cronice/grave etc.);
 • Educaţie (acces la educaţie pentru categorii defavorizate, prevenirea abandonului şcolar, îmbunătăţirea sistemului de educaţie, sprijinirea copiilor/tinerilor talentaţi, cercetare, inovare, perfecţionare etc.);
 • Protecţia drepturilor copiilor: prevenirea abandonului familial, copii dispăruţi, respectarea drepturilor copilului (la viaţă, la integritate fizică şi psihică, la educaţie, la informaţie etc.);
 • Servicii sociale şi de reintegrare pentru categorii defavorizate (copii, bătrâni, familii sărace, familii fără locuinţă, persoane cu dizabilităţi etc.);
 • Protecția și promovarea drepturilor civile şi cetăţeneşti;
 • Advocacy pentru cauze de interes public;
 • Intervenţie în situaţii de dezastre şi calamităţi naturale (acordarea de ajutoare materiale şi alimentare pentru sinistraţi, ajutoare pentru reconstrucţia clădirilor, infrastructurii de transport, de apă, de energie şi de asistenţă medicală);
 • Protecţia mediului şi a biodiversităţii, protecţia animalelor;
 • Artă şi cultură;
 • Sport pentru amatori;
 • Tineret;
 • Programe de antreprenoriat social.

Către ce organizații din România pot să fac donații prin debit direct?

 • Organizaţii nonguvernamentale active în unul din domeniile enumerate la următoarea întrebare;
 • Organizaţii ale cultelor, exclusiv pentru proiecte care vizează domeniile enumerate la următoarea întrebare;
 • Organizaţii sportive (exclusiv de amatori);
 • Organizaţii de tineret;
 • Instituţii nonprofit din domeniul culturii şi al educaţiei;
 • Spitale şi alte instituţii medicale care desfăşoară campania prin intermediul unui ONG;
 • Asociaţii profesionale şi de afaceri.

Întrebări frecvente Debit Direct - ONG

Care este factorul care duce la succesul unei campanii de debit direct?

Din experienţa organizaţiilor care au derulat astfel de campanii s-a observat că rezultatele campaniei sunt direct proporţionale cu numărul şi cu calitatea fundraiserilor prezenţi în locurile publice şi care solicită completarea formularului de donaţie. De asemenea, experienţa arată că fundraiserii care fac solicitarea trebuie să aibă abilităţi de vânzare şi că o campanie desfăşurată cu voluntarii organizaţiei nu are succes.

Un alt factor foarte important în succesul campaniei este felul în care organizația are grijă de donatorii săi. Cu cât comunicarea cu aceștia este mai bună, cu atăt durata de viață a donatorului este mai mare.

Poate o persoană să facă pe loc o donaţie în bani pentru organizaţie?

Reprezentanţii organizaţiilor care cer donaţii prin debit direct nu au voie să ceară sau să primească sume de bani. Dacă totuşi o persoană doreşte să facă o donaţie organizaţiei, fără a folosi debitul direct, reprezentantul organizaţiei poate pune la dispoziţia persoanei datele organizaţiei, putându-se astfel face un virament bancar în contul acesteia.

Există posibilitatea ca altcineva să completeze formularul în locul donatorului?

Reprezentanţii organizaţiilor, care cer pe stradă completarea formularelor de donaţie prin debit direct, au obligaţia să verifice faptul că persoana care completează şi semnează formularele o face în nume propriu. De aceea, ei vor solicita donatorului un act de identitate şi se vor asigura că nimeni altcineva nu completează şi semnează în numele donatorului un formular.

Cum ştie un donator că persoana care îi cere să completeze formularul de donaţie într-un loc public este un reprezentant al organizaţiei?

Persoana care solicită unui donator să completeze un formular de donaţie prin debit direct trebuie să aibă un ecuson de identificare cu datele organizaţiei, să poarte echipament cu însemnele organizaţiei (tricou şi/sau şapcă), să aibă o mapă cu formulare personalizate (formularele sunt tipărite într-un număr limitat de exemplare, pe hârtie autocopiativă în 3 exemplare ce vor purta și ele însemnele organizaţiei şi vor avea serie şi număr).

Când şi în ce condiţii poate donatorul să oprească donația?

Donatorul poate în orice moment să decidă că nu mai doreşte să doneze prin debit direct. Pentru că din contul sau să nu mai fie debitată lunar suma, donatorul trebuie să anunţe banca, organizaţia căreia îi donează sau ARC. ARC poate fi anunţată trimiţând un email la adresa contact@donatie.ro sau la tel. 0264-406388. Este suficientă anunţarea unuia dintre cei trei parteneri privitor la încetarea donaţiei.

Cuantumul donaţiei poate fi schimbat?

Cuantumul donaţiei poate fi schimbat la cererea donatorului. Acest lucru se poate întâmplă fie prin completarea unui nou mandat de donaţie, fie prin anunţarea băncii, direct de către donator, prin mijloacele stabilite de comun acord. Această schimbare trebuie anunţată către ARC în maxim o zi lucrătoare de la producerea ei.

Ce se întâmplă dacă donatorul nu are suficienţi bani în cont la momentul debitării?

Dacă donatorul are în cont mai puţini bani decât suma pe care a ales să o doneze sau dacă nu are bani în cont la momentul respectiv, contul nu poate fi debitat. ARC va încerca însă debitarea la data următoare.

Sumele care nu au fost donate într-o lună, nu se reportează pentru luna următoare, deci, dacă donatorul nu are suficienți bani în cont la niciuna din datele 1, 10, 20, luna următoare nu va fi debitat cu o sumă dublă.

Când şi cum află organizaţia dacă conturile donatorilor au fost debitate cu succes?

În fiecare lună există trei date la care se face debitarea. Aceste date sunt 1, 10 şi 20 ale lunii. În zilele următoare acestor date, ARC primeşte de la Bănci rapoartele de succes şi erori şi le comunică organizaţiei. Astfel, organizaţia află în cel mult o săptămână de la dată debitării dacă şi de la care dintre donatori au fost debitate conturile.

Cum află organizaţia dacă informaţiile completate de către donator în formular sunt corecte?

În primă fază, organizaţia se asigură, prin fundraiserul care colectează mandatele, că datele din acestea corespund cu cele din cartea de identitate a persoanei care semnează mandatul. La pasul următor, banca verifică dacă datele înscrise de donator în formularul de mandat corespund cu datele pe care aceasta le are în evidenţele sale. Dacă datele nu corespund, Banca va comunica eroarea către ARC, iar ARC, către organizaţia beneficiară. Organizaţia va avea posibilitatea să contacteze donatorul în vederea remedierii greşelii și semnării unui formular nou.

În cât timp ajung formularele la banca la care donatorul are cont?

Formularele completate de către donator ajung la banca la care acesta are cont într-un interval cuprins între 3 şi 7 zile lucrătoare de la momentul semnării lor de către donator.

Ce parcurs au formularele?

Odată strânse de la donatori, formularele ajung la organizaţie. Aceasta colectează toate formularele, face un proces verbal de predare-primire între fundraiser şi organizaţie şi apoi le trimite prin curier, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 48 de ore de la semnarea acestora, către Asociaţia pentru Relaţii Comunitare. ARC va trimite formularele către băncile la care donatorii au cont.

Cine strânge formularele prin care donatorii sunt de acord să doneze pentru o organizaţie?

Formularele sunt strânse de către fundraiserii fiecărei organizaţii, iar colectarea acestora se desfăşoară în locurile şi intervalul orar stabilite în prealabil pentru care există autorizaţie din partea autorităţilor locale competente.

Cum sunt protejate datele personale ale donatorilor?

Atât ARC, cât şi organizaţiile care atrag fonduri prin campanii de debit direct trebuie să respecte legislația referitoare la datele cu caracter personal. Numărul de înregistrare ca operator de date cu caracter personal al ARC este 22973. Accesul fiecărei organizaţii la datele donatorilor săi este exclusiv. Singurele entităţi care vor avea acces, în afară de ARC, la datele donatorilor, sunt organizaţia care are relaţia cu donatorul şi banca al cărei client este donatorul. ARC nu va vinde, nu va închiria şi nu va face disponibile datele donatorilor în niciun alt fel către alte entităţi.

Ce informaţii află publicul larg despre campanie?

Pe site-ul www.donatie.ro vor exista informaţii cu privire la campanii, cuprinzând sumele strânse pentru fiecare organizaţie, dar şi rapoarte ale organizaţiilor în care sunt descrise rezultatele şi impactul proiectului pentru care se strâng fonduri.

Cum poate organizaţia să comunice cu donatorii?

Organizaţia va avea datele de contact ale donatorilor şi va putea să comunice cu aceştia nemijlocit, cu respectarea normelor GDPR în vigoare. Prin contractul încheiat între organizaţie şi ARC, organizaţia îşi asumă obligaţia să comunice rezultatele proiectului/proiectelor în care au fost folosiţi banii donatorilor. Aceste rezultate vor fi publicate în raportul anual DONATIE.RO, asigurându-se astfel şi o comunicare publică cu donatorii.

Ce sunt donaţiile prin debit direct?

Donaţiile prin debit direct sunt o formă de donaţie repetitivă şi constantă, prin care donatorul se angajează să plătească lunar o suma fixă, prin debitarea automată a contului, la o dată prestabilită, pe o perioadă de timp, cu posibilitatea de a putea fi întreruptă oricând, la solicitarea donatorului.

Ce costuri presupune pentru organizaţie utilizarea sistemului de donaţii prin debit direct?

Costurile sunt cele legate de comisioane şi taxe fixe bancare, de prelucrarea datelor, de emiterea instrucţiunilor de debitare, de întreţinerea platformei, de comunicarea organizaţie-ARC sau de sesiunile de instruire pentru organizaţie. Organizaţia va plăti pentru toate serviciile din cadrul platformei de donaţii prin debit direct o sumă echivalentă cu 7% din valoarea totală a donaţiilor. Pentru donatorii care nu sunt clienți BCR, BRD, BT, ING, Raiffeisen, UniCredit, fiecare încercare de debitare va costa organizația 0,45 lei în plus față de cei 7% menționați mai sus.

Când ajung banii donaţi la organizaţie?

În funcţie de suma lunară strânsă de fiecare organizaţie, viramentele se vor face după cum urmează: Pentru sume lunare sub 2.000 RON, viramentele se vor face trimestrial, nu mai târziu de dată de 10 a lunii următoare trimestrului încheiat. Pentru sume lunare de peste 2.000 RON, viramentele se vor face lunar, în luna următoare debitării, nu mai târziu de data de 10.

Cât durează o campanie de atragere de donaţii prin debit direct?

O campanie poate dura atât timp cât doreşte organizaţia, fiind ideal o campanie continuă. Însă, dacă după un an de la începerea campaniei organizația nu are cel puțin 100 de donatori activi, campania va fi încheiată.

Ce obligaţii are organizaţia care primeşte donaţia recurentă?

 • Să transmită o dată pe an, la o dată stabilită  de ARC și comunicată cu cel puțin 15 zile înainte, rapoarte care să conţină rezultatele proiectului/proiectelor în care au fost folosite sumele colectate prin donaţii prin debit direct, fotografii din timpul derulării proiectului, mărturii de la beneficiarii proiectului sau de la parteneri și un raport financiar sintetic.
 • Să utilizeze banii doar în scopul declarat al proiectului pentru care a strâns donaţiile şi pentru costurile asociate acestuia.
 • Să comunice donatorilor prin mijloacele pe care le are la dispoziţie (email, scrisoare, telefonic), cel puţin o dată pe an, rezultatele proiectului pentru care s-au folosit donaţiile.
 • Să se asigure de corectitudinea colectării de mandate de debit direct prin selectarea şi instruirea riguroasă a fundraiserilor, prin supravegherea acestora şi prin asigurarea unor sisteme interne de siguranţă a colectării datelor şi a folosirii acestora.
 • Să anunţe ARC cu privire la retragerea unui donator sau orice modificare survenită la cererea donatorului şi adresată organizaţiei.

Care sunt criteriile de jurizare ale unui proiect înscris pe platforma de donaţii prin debit direct?

 • organizaţia şi cauza propusă de această au şanse relativ mari să mobilizeze fonduri printr-o campanie de debit direct (cauza este de interes general şi sensibilizează donatorii individuali – cauza relevanţă);
 • proiectul are şanse să genereze o schimbare pe termen lung în viaţă unor persoane/în anumite situaţii;
 • organizaţia are capacitatea de a ajunge la un număr mare de donatori individuali (cauza afectează un număr mare de oameni;
 • organizaţia activează la nivel naţional, regional sau într-o comunitate largă;
 • organizaţia are rezultate precedente bune în atragerea de fonduri şi are purtători de imagine);
 • organizaţia are capacitatea de a obţine autorizaţiile necesare pentru desfăşurarea campaniei în locuri publice şi/sau în locuri private relevante;
 • perioada de timp şi locurile alese pentru adresarea solicitărilor către potenţialii donator sunt bine alese;
 • grupurile ţintă sunt interesate de cauza propusă şi echipa de fundraiseri este suficient de mare şi de bine pregătită;
 • grupurile alese au capacitatea şi probabilitatea de a face donaţia propusă;
 • grupurile de donatori potenţiali sunt suficient de bine segmentate şi descrise;
 • organizaţia are capacitatea de a relaţiona cu donatorii;
 • organizaţia are experienţă în atragerea de fonduri din comunitate – un loc special ocupându-l experienţă în campanii vizând donatori individuali;
 • organizaţia are experienţă relevanţă în lucrul cu beneficiarii propuşi şi, acolo unde este necesar, are personal calificat şi servicii acreditate;
 • activităţile de campanie incluse în cerere sunt descrise clar şi detaliat;
 • planul din cerere este corelat cu capacitatea şi potenţialul organizaţiei (inclusiv scrisoare din partea directorului executiv în care acesta îşi asumă resursele pe care le acordă);
 • realismul rezultatelor asumate din perspectiva corelaţiilor cu segmentul de donatori abordaţi, metodă de atragere de fonduri şi numărul estimat de donatori;
 • vizibilitatea organizaţiei – măsură în care organizaţia a dezvoltat legături constante cu grupuri din comunitate (canale media, parteneri în proiecte, reţea socială);
 • pagină de Facebook a organizaţiei are un număr semnificativ de prieteni, organizaţia are minim un post/săptămâna şi reacţii de la prieteni.

Ce se întâmplă cu un proiect de campanie înscris pe platformă?

Odată înscris pe platformă, proiectul este verificat de ARC care se asigura că acesta este eligibil. ARC dă apoi feedback cu privire la aplicaţie, cerând informaţii şi documente suplimentare, dacă este cazul.

Dacă proiectul îndeplineşte condiţiile de eligibilitate şi are toate informaţiile necesare, ARC contactează organizația pentru a avea o întâlnire față în față, pe cât posibil, la sediul organizației. După această etapă, ARC transmite organizaţiei rezultatul, iar dacă proiectul este aprobat, urmează etapa de contractare şi desfăşurarea propriu-zisă a campaniei de atragere de fonduri.

Când se pot înscrie proiecte de campanie pe platformă?

Înscrierile de proiecte se pot face oricând, din momentul validării contului. Proiectul va fi aprobat doar dacă întruneşte condiţiile de eligibilitate prezentate la punctul 7 şi dacă informaţiile primite de la organizaţie sunt corecte şi complete.

Aprobarea/respingerea pentru folosirea platformei de donaţii prin debit direct se va primi în maximum trei săptămâni de la înscrierea proiectului, cu condiţia că acesta să aibă toate informaţiile necesare luării unei decizii de către juriu și în urma unei întâlniri față în față cu unul dintre membrii echipei DONATIE.RO.

Care sunt criteriile de eligibilitate pentru ca o organizație să poată folosi mecanismul de donaţie prin debit direct?

 • Domeniul pentru care se doreşte strângerea de fonduri prin donaţii prin debit direct este unul din cele enumerate mai sus.
 • Organizaţia îşi desfăşoară activitatea şi este înregistrată legal în România.
 • Organizaţia trebuie să aibă un raport anual recent.
 • Organizaţia trebuie să aibă pagină web şi profil pe Facebook.
 • Organizaţia sau coordonatorul au minim 2 ani de experienţă relevantă şi au desfăşurat cu succes cel puțin un proiect şi o campanie de atragere de fonduri din comunitate.
 • Există cel puţin o persoană care poate coordona campania şi comunicarea cu donatorii potenţiali, cu mass media şi cu ARC.
 • Solicitarea este trimisă cu cel puţin o lună înainte de data la care se doreşte începerea campaniei de donaţii prin debit direct.

Ce informaţii sunt solicitate la completarea formularului de înscriere?

Trei tipuri de informaţii sunt necesare pentru înscrierea proiectului:

 1. Informaţii generale despre organizaţie (descriere, istoric, conducere, transparenţă etc.);
 2. Informaţii despre capacitatea organizaţiei de a atrage resurse din comunitate;
 3. Informaţii despre campania de atragere de fonduri prin debit direct.

Cum poate o organizaţie să aibă acces la mecanismul de donaţii prin debit direct?

Pentru a avea acces la platformă, o organizaţie trebuie să verifice mai întâi criteriile de eligibilitate și apoi  să îşi facă un cont. După ce contul este validat de către administratorul site-ului, organizaţia trebuie să îşi înscrie proiectul, completând toate câmpurile cerute de formularul de înscriere.

Care sunt domeniile pentru care se pot strânge fonduri prin debit direct?

 • Sănătate (renovarea/dotarea de spitale şi centre medicale care oferă servicii specializate gratuite, centre de îngrijire paliativă, servicii medicale gratuite pentru categorii sociale marginalizate, acţiuni de tratament gratuit şi de socializare pentru cei care suferă de boli cronice/grave etc.);
 • Educaţie (acces la educaţie pentru categorii defavorizate, prevenirea abandonului şcolar, îmbunătăţirea sistemului de educaţie, sprijinirea copiilor/tinerilor talentaţi, cercetare, inovare, perfecţionare etc.);
 • Protecţia drepturilor copiilor: prevenirea abandonului familial, copii dispăruţi, respectarea drepturilor copilului (la viaţă, la integritate fizică şi psihică, la educaţie, la informaţie etc.);
 • Servicii sociale şi de reintegrare pentru categorii defavorizate (copii, bătrâni, familii sărace, familii fără locuinţă, persoane cu dizabilităţi etc.);
 • Protecția și promovarea drepturilor civile şi cetăţeneşti;
 • Advocacy pentru cauze de interes public;
 • Intervenţie în situaţii de dezastre şi calamităţi naturale (acordarea de ajutoare materiale şi alimentare pentru sinistraţi, ajutoare pentru reconstrucţia clădirilor, infrastructurii de transport, de apă, de energie şi de asistenţă medicală);
 • Protecţia mediului şi a biodiversităţii, protecţia animalelor;
 • Artă şi cultură;
 • Sport pentru amatori;
 • Tineret;
 • Programe de antreprenoriat social.

Cine are acces la platforma de donaţii prin debit direct din România?

 • Organizaţii nonguvernamentale active în unul din domeniile enumerate la următoarea întrebare;
 • Organizaţii ale cultelor, exclusiv pentru proiecte care vizează domeniile enumerate la următoarea întrebare;
 • Organizaţii sportive (exclusiv de amatori);
 • Organizaţii de tineret;
 • Instituţii nonprofit din domeniul culturii şi al educaţiei;
 • Spitale şi alte instituţii medicale care desfăşoară campania prin intermediul unui ONG;
 • Asociaţii profesionale şi de afaceri.

Care este rolul ARC în sistemul de donaţii prin debit direct?

ARC a creat, împreună cu 6 bănci, sistemul de donaţii prin debit direct în România şi doreşte să faciliteze accesul organizaţiilor la acest mecanism durabil de atragere de fonduri. ARC are un rol activ în jurizarea proiectelor şi în acordarea de sprijin organizaţiilor în ceea ce priveşte planificarea și organizarea unei campanii de donații prin debit direct.

ARC construieşte şi gestionează bazele de date cu donatorii şi plăţile făcute de aceştia, emite instrucţiuni de debitare, comunică cu băncile şi cu organizaţiile pentru soluţionarea erorilor, colectează fondurile de la bănci şi face apoi trasnferul fondurilor colectate către organizaţia pentru care au optat donatorii.

De asemenea, ARC se asigură de transparenţa în adunarea şi cheltuirea fondurilor colectate prin donaţiile prin debit direct, publicând în raportul anual și pe site-ul www.donatie.ro rezultatele campaniilor de atragere de fonduri şi rezultatele proiectelor pentru care s-au atras fonduri.