Eşti donator şi ai o nelămurire?

Caută prin lista de întrebări frecvente

Întrebări frecvente SMS - ONG

Care sunt etapele unei aplicații pentru un număr scurt de SMS?

Odată înscris pe platformă, proiectul este verificat de ARC care se asigură că este eligibil. Dacă este cazul, ARC cere informaţii şi documente suplimentare, astfel încât aplicația să fie completă și să aibă cât mai mari șanse de succes.

Mai departe, proiectul este trimis spre jurizare. ARC transmite apoi organizaţiei rezultatul jurizării și îi alocă un număr scurt pentru campanie. Un contract între ARC şi organizaţie se încheie, iar desfăşurarea campaniei conform proiectului înscris pe platformă se monitorizează constant.

Organizația poate cunoaște identitatea donatorilor?

Pentru campaniile one time, donatorii sunt anonimi.

Pentru campaniile recurente, numărul de telefon al donatorilor recurenți prin SMS poate fi cunoscut doar dacă aceștia comunică acceptul de a fi contactați de către organizație.

Ținând cont de faptul că donatorii recurenți investesc lunar în programele organizației, există o procedură prin care donatorii care doresc acest lucru, pot fi contactați.

Etapele pentru contactarea donatorilor sunt:

 • La cererea organizației care desfășoară o campanie de atragere de donații prin SMS recurent, integratorul tehnic trimite un mesaj SMS tuturor donatorilor. În acest mesaj, sunt înștiințați că organizația ar dori să îi contacteze pentru a le mulțumi pentru donație și li se oferă posibilitatea de a opta să nu fie contactați.
 • Organizația primește lista cu numerele de telefon ale donatorilor care și-au dat acordul că pot fi contactați
 • Organizația este obligată să ceară și consimțământul verbal pentru convorbire, chiar de la începutul acesteia.
 • Dacă donatorul decide să ofere datele sale de contact (nume, adresă poștală, adresă de email), organizația le poate colecta DOAR în scopul comunicării cu donatorul și cu condiția respectării legislației în privința protecției datelor cu caracter personal.

Trimiterea de mesaje de cerere a permisiunii și răspunsurile prin SMS ale donatorilor implică niște costuri de minim 0.04 eur+TVA/donator și de maxim 0.10 eur+TVA/donator, în funcție de existența sau nu a răspunsului prin SMS al donatorului.

Toate aceste etape și costuri vor fi evidențiate în contractul dintre organizație și platformă.

Cum obțin un număr de SMS de donație pentru un caz individual?

În funcție de vârsta persoanei pentru care cereți numărul de SMS de donație, contactați asociațiile-partenere menționate mai sus, care vă vor explica de ce documente aveți nevoie. Actele obligatorii sunt: diagnosticul medical, nevoia de a efectua tratamentul sau intervenţia chirurgicală necesare la o clinică/spital în străinătate, planul media pentru campania de care urmează să beneficiați (unde v-au fost promise apariții, ce anume va apărea, de câte ori și în ce interval de timp).

Când dosarul este complet, veți semna un contract cu organizația-gazdă și, în funcție de lista de așteptare, vă va fi comunicată o perioadă în care veți avea alocat numărul de SMS.

Care este durata maximă a unei campanii de atragere de fonduri prin SMS?

Durata maximă pentru care se poate obține un număr de SMS este de trei luni, cu posibilitatea de a prelungi campania cu încă trei luni. Prelungirea se acordă în următoarele condiții:

 • organizația trimite cerere de prelungire cu cel puțin două săptămâni înainte de finalul perioadei inițiale a campaniei;
 • în perioada inițială de campanie a ajuns la cel puțin 50% din obiectivul financiar al campaniei de SMS, înscris în aplicație;
 • cererea de prelungire este însoțită de un plan media pentru perioada pentru care se cere prelungirea.

Campania de atragere de fonduri prin SMS recurent se încheie atunci când au rămas mai puțin de 200 de donatori care nu s-au dezabonat SAU când campania înregistrează sub 200 de donatori recurenți, oricând pe parcursul campaniei, începând cu a patra lună de campanie.

Pentru campaniile de donații pentru cazuri individuale, numărul este alocat pentru maximum o lună. Dacă ați ajuns mai devreme la suma menţionată în campanie, numărul de SMS se va închide pentru dvs., acesta fiind alocat altei persoane care are nevoie.

Când ajung banii donați la organizație?

Banii donaţi ajung la organizaţie după colectarea lor de la utilizatorii reţelelor de telefonie mobilă. Vor exista transferuri în tranşe, pe măsura colectării sumelor. Prima tranșă, de aproximativ 80%, dar nu mai mică de 50% va fi virată la maxim 70 de zile de la încheierea campaniei, restul de aproximativ 20% va fi virată la cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea sumei în contul ARC.

Pentru campaniile de donații recurente, plățile se fac lunar, pe măsură ce contravaloarea donațiilor ajunge de la companiile de telefonie mobilă la ARC.

Pentru cazurile individuale

Banii vor ajunge la dumneavoastră în aproximativ 3 luni de la încheierea campaniei de SMS. Banii vor fi transferaţi în contul bancar al persoanei bolnave în baza unui contract de donaţie semnat între organizaţia care a alocat numărul de SMS şi pacient sau reprezentantul acestuia, numai după ce se face dovada necesarului de bani cu acte justificative (ex: facturi sau bonuri de plată către clinică/spital, transport, cazare etc.).

Puteți folosi banii adunați în campanie numai în scopul declarat, și anume pentru cheltuieli medicale cu tratarea persoanei pentru care se derulează campania.

În cazul în care din diverse motive (s-a găsit un tratament care costă mai puțin decât suma menţionată în campanie, intervenţia chirurgicală sau tratamentul necesar au fost realizate în România, s-au strâns mai multi bani decât a fost menţionat initial în campanie, s-au găsit fondurile necesare prin alte mijloace, pacientul s-a vindecat etc.), suma nefolosită va fi alocată de organizația-gazdă către un caz similar care are nevoie de bani pentru plata unor tratamente medicale sau intervenţii chirurgicale ce nu pot fi efectuate în România.

Ce informații sunt disponibile despre campanii?

Informații despre campaniile active sau cele încheiate sunt disponibile pe site-ul www.donatie.ro, incluzând numărul de SMS-uri primite, cauza pentru care s-au primit, ce urmează să se întâmple cu banii strânşi şi/sau ce s-a întâmplat deja în urmă campaniei (impactul asupra beneficiarilor campaniei).

Se aplică TVA la donațiile prin SMS?

Dacă eşti utilizator de servicii postplatite (pe bază de abonament), la donaţie nu se aplică TVA. Pe factură, donaţiile vor apărea într-o secţiune de costuri cărora nu li se adaugă TVA. Dacă eşti client prepaid al reţelelor Digi Mobil, Orange sau Telekom Romania Mobile, TVA a fost reţinut la achiziţia creditului, iar atunci când faci o donaţie, din cont este retrasă suma de 2 Euro. În cazul utilizatorilor de cartelă Vodafone, suma retrasă din credit este de 1,61 Euro, iar restul până la 2 Euro, reprezentând valoarea TVA-ului, este transferată de Vodafone ONG-ului beneficiar.

Când și cum află organizația câte SMS-uri s-au primit?

Organizaţia poate afla în timp real, pe pagina ei de campanie (donatie.ro), câte SMS-uri a primit. Dacă organizația dorește, poate primi de la ARC informațiile care să o ajute să comunice pe pagina web proprie numărul de donații în timp real.

Fiecare SMS trimis înseamnă o donație?

Există şi cazuri în care costul donaţiei nu este încasat de către operatorul de telefonie mobilă, aşa-zisele cazuri de „rău platnici”. Deşi este vorba despre o proporţie mică (maxim 5%), pot există mici diferenţe între numărul de SMS-uri primite şi numărul efectiv de donaţii încasate.

Care sunt costurile pentru folosirea platformei?

Dintr-un SMS de 2 euro, dar nu mai mult 10% din această valoare:

 • 0.01 euro mesajul de mulțumire trimis donatorului
 • 0.156 euro + TVA costuri de operare ale companiilor de telefonie mobilă și ale integratorului tehnic
 • 1.8008 Euro, suma direcționată cauzei

*Pentru cazuri individuale și dezastre naturale nu se percepe nicio taxă de operare

În afară de costurile evidențiate mai sus, costurile pentru înscrierea proiectului pe platforma www.donatie.ro sunt de 250 euro + TVA/campanie și nu depind de numărul de donații prin SMS din campania respectivă.

Costurile pentru campania de SMS recurent sunt:

 • 0.156 eur+TVA/donație – costuri cu operatorii de telefonie mobilă și cu integratorul tehnic pentru donația recurentă de 2 euro; 0,256+TVA/donație – costuri cu operatorii de telefonie mobilă și cu integratorul tehnic pentru donația recurentă de 4 euro
 • 0.01 eur+TVA/donație – costuri cu mesajele de răspuns pe care donatorii le primesc după fiecare donație atunci când se dezabonează și atunci când sunt deja abonați și li se comunică faptul că nu se mai pot abona la aceeași campanie.
 • 0.05 eur+TVA/abonare – costul mesajului pe care donatorul îl trimite cu codul de abonare (mesajul este gratuit pentru donator);
 • 0.05 eur+TVA/abonare- costul mesajului pe care donatorul îl trimite cu codul de confirmare a abonării (mesajul este gratuit pentru donator) ;
 • 0.05 eur+TVA/dezabonare – costul mesajului pe care donatorul îl trimite cu codul de dezabonare (mesajul este gratuit pentru donator);
 • 0.02 eur/donație – costuri cu platforma donatie.ro

Care este factorul ce determină succesul unei campanii de atragere de donații prin SMS?

Experienţa organizaţiilor româneşti şi străine care au derulat astfel de campanii au demonstrat că mediatizarea campaniei la nivel naţional este cel mai important factor pentru succesul acesteia. De aceea, recomandăm ca propunerea de campanie să aibă un plan de mediatizare cât mai amplu şi realizabil (de dorit să existe şi contracte de parteneriat media ataşate propunerii).

Care sunt criteriile de jurizare ale unui proiect înscris pe platforma Donează mai simplu!?

 • organizaţia şi cauza propusă au şanse relativ mari să mobilizeze fonduri printr-o campanie de SMS (cauza este de interes general şi sensibilizează donatorii individuali – relevanţă cauzei);
 • proiectul are şanse să genereze o schimbare pe termen lung în viaţa unor persoane/în anumite domenii (sănătate, mediul înconjurător, etc.). Acolo unde este cazul, organizaţia poate să identifice căile pentru a susţine activităţile pe termen lung;
 • organizaţia are capacitatea de a ajunge la un număr mare de donatori individuali (cauza afectează un număr mare de oameni; organizaţia activează la nivel naţional, regional sau într-o comunitate largă; organizaţia are purtători de imagine);
 • grupurile ţintă sunt interesate de cauza propusă;
 • grupurile alese au capacitatea şi deschiderea de a face donaţia propusă;
 • grupurile de donatori potenţiali sunt suficient de bine segmentate şi descrise;
 • organizaţia are experienţă în atragerea de fonduri din comunitate – un loc special ocupându-l experienţa în campanii vizând donatorii individuali;
 • organizaţia are experienţă relevantă în lucrul cu beneficiarii propuşi şi, acolo unde este necesar, are personal calificat şi servicii acreditate; activităţile de campanie incluse în cerere sunt descrise clar şi detaliat;
 • planul din cerere este corelat cu capacitatea şi potenţialul organizaţiei (inclusiv scrisoare din partea directorului executiv în care acesta îşi asumă resursele pe care le acordă);
 • realismul rezultatelor asumate din perspectiva corelaţiilor cu segmentul de donatori abordaţi, metoda de atragere de fonduri şi numărul estimat de donatori;
 • vizibilitatea organizaţiei (măsura în care organizaţia a dezvoltat legături constante cu grupuri din comunitate – canale media, parteneri în proiecte, rețele sociale), scrisori de parteneriat sau recomandare din partea reprezentanţilor media, media plan detaliat pentru perioada de timp pentru care solicită alocarea numărului;
 • există un plan media sau de promovare  a campaniei coerent şi realist (Planul media va conține informații cu privire la parteneriatele media pentru promovarea campaniei pe perioada desfășurării acesteia: nume instituție media (radio/tv), nume publicație, social media. Pentru fiecare canal media se va completa tipul (spot, articol, postare, etc), frecvența difuzării/postării, ore difuzare. Aceste informații vor fi cuprinse într-un tabel.);
 • organizația are parteneriate/contracte relevante cu instituţii media;
 • mesajul campaniei şi canalele de comunicare propuse sunt eficiente, iar organizaţia are experienţă în utilizarea acestora;

Ce este donatie.ro?

Este platforma ce oferă organizaţiilor nonprofit din România posibilitatea de a atrage fonduri din comunitate prin colectarea de donaţii SMS. Suma alocată cauzei este de 2 sau 4 Euro, iar organizațiile pot alege între campanii one time și recurente. TVA-ul nu este perceput pentru donațiile realizate de pe abonament sau de pe cartelele Vodafone preplătite. În rețelele Telekom România Mobile și Orange, TVA-ul este reținut pentru cartelele preplătite la achiziționarea creditului.

Platforma a fost inițiată de Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (ARC), în parteneriat cu operatorii de telefonie mobilă Digi Mobil, Orange Romania, Telekom România Mobile și Vodafone România, cu scopul de a oferi acces la acest mecanism de donaţie cât mai multor organizaţii şi cât mai multor cauze. Astfel, donaţiile devin mai simple, mai sigure şi mai transparente.

În cât timp, de la completarea aplicației, primesc numărul de SMS?

Înscrierile de proiecte se pot face oricând, ținând cont de faptul că este nevoie de o perioadă de cel puțin 3 săptămâni de la înscriere la acordarea numărului scurt, în condiţiile în care informaţiile primite de la organizaţie sunt corecte şi complete. De aceea, pentru a vă asigura că puteţi desfăşura campania atunci când v-aţi propus, vă recomandăm să vă înscrieţi proiectul pe platforma cu cel puţin o lună şi jumătate înainte de data programată pentru începerea campaniei.

Vă rugăm să țineți cont că numerele de SMS pentru donație pot deveni funcționale numai în datele de 1 sau 15 ale lunii. 

Pentru campaniile de donații pentru cazuri individuale:

Toți partenerii din platforma donatie.ro fac eforturi să primiți numărul de SMS cât mai repede. Din momentul în care dosarul e complet, este nevoie de minim o săptămână pentru ca numărul să fie funcțional. Perioada maximă până la deschidere depinde de numărul de cazuri ce așteaptă un număr de SMS. Până acum, perioada maximă de așteptare pentru un număr a fost de trei luni, însă o asemenea situație este foarte rară.

De ce informații e nevoie pentru a înscrie un proiect pe platformă?

Pentru înscrierea pe platformă a proiectului va fi nevoie de trei tipuri de informaţii:

 • Informaţii generale despre organizaţie (descriere, istoric, conducere, transparenţă, etc.);
 • Informaţii despre capacitatea organizaţiei de a atrage resurse din comunitate;
 • Informaţii despre campania de atragere de fonduri prin donatie.ro.

Cum pot primi un număr scurt de SMS?

Pentru a avea acces la platformă, o organizație trebuie să îşi facă un cont, după ce verifică toate criteriile de eligibilitate și jurizare. După ce contul este validat de către un administrator ARC, organizaţia trebuie să îşi înscrie proiectul, completând toate câmpurile solicitate în formularul de înscriere.

Se pot strânge fonduri pentru cazuri individuale (adulți/copii bolnavi) prin platformă?

Platforma donatie.ro pune la dispoziție numere de SMS, pentru cazurile individuale de copii și de adulți cu boli grave, care au nevoie de tratamente medicale sau intervenții chirurgicale în străinătate. Aceste campanii vor fi scutite de plata tuturor costurilor.

Campaniile de donații prin SMS pentru cazuri individuale pot fi desfășurate prin partenerii noștri, după cum urmează:

 • PENTRU COPII – Fundația Ringier (www.ringierfoundation.ro), prin programul Ajută copiii!, desfășoară campanii de donații prin SMS, la care poate contribui și cu promovare media în publicațiile trustului de presa Ringier;
 • PENTRU COPII – Fundația Mereu Aproape (pentru mai multe detalii accesați http://fundatiamereuaproape.ro/)
 • PENTRU COPII – Asociația Salvează o inimă (pentru mai multe detalii accesați: https://salveazaoinima.ro/)
 • PENTRU COPII – Asociația Speranță pentru România  (pentru mai multe detalii accesați: https://www.sperantapentruromania.ro/)
 • PENTRU ADULȚI- Asociatia M.A.M.E. (http://asociatiamame.com/activitate/donatii-sms ), care,  în ordinea cererilor primite, va încerca să asigure accesul cât mai multor cazuri la această metodă de a atrage fonduri pentru a salva viețile adulților care au nevoie de intervenții pe care nu și le pot permite altfel.
 • PENTRU ADULTI- Asociația Speranță pentru România  (pentru mai multe detalii accesați: https://www.sperantapentruromania.ro/)

Pentru a accesa numere de SMS pentru donații, e nevoie ca persoana bolnavă sau reprezentanții săi să contacteze organizațiile partenere și să le transmită:

 • Prezentarea cazului (incluzând acte medicale doveditoare);
 • Un plan media de promovare a numărului de donație prin care se vor atrage donațiile. Planul media trebuie să conțină prezența în emisiuni TV și radio și/sau difuzarea de spoturi TV și radio care să prezinte cazul și numărul de SMS de donație

DIGI Mobil,  Orange România, Telekom Romania Mobile și Vodafone România, Asociația pentru Relații Comunitare, Syscom Digital și toate organizațiile partenere acordă acest serviciu gratuit pentru colectarea donațiilor menite să salveze viețile oamenilor grav bolnavi.

Se pot strânge fonduri pentru situații de dezastru/calamitate prin platforma donatie.ro?

Platforma poate fi folosită pentru colectarea de fonduri  în cazurile unor catastrofe/dezastre. Pentru că este o situaţie specială, aceste campanii vor fi aprobate în regim de urgenţă şi vor fi scutite de plata tuturor costurilor.

Care sunt criteriile de eligibilitate pentru ca un proiect de atragere de fonduri să fie luat în considerare pentru a folosi platforma donatie.ro?

 • Organizaţia este înregistrată legal în România;
 • Organizaţia îşi desfăşoară activitatea în România; dacă proiectul pentru care se strâng fonduri se desfășoară în altă țară decât România, organizația trebuie să aibă cel puțin un proiect de anvergură similară, desfășurat cu succes în țara respectivă;
 • Organizaţia trebuie să aibă cel puțin un raport anual publicat recent (Raportul anual trebuie să conțină: scurt istoric al organizației, misiunea organizației, membrii Consiliului Director, programele organizației, informații despre proiectele/activitățile desfășurate în anul pentru care se face raportarea, date financiare: cheltuieli/venituri.);
 • Organizaţia trebuie să aibă pagină web şi prezență consistentă și constantă pe rețelele sociale;
 • Organizaţia sau coordonatorul au minim 2 ani de experienţă relevantă şi au desfăşurat un proiect şi o campanie de strângere de fonduri cu succes.
 • Există cel puţin o persoană care poate coordona campania şi comunicarea cu donatorii potenţiali, cu mass media şi cu ARC;
 • Solicitarea este trimisă cu cel puţin trei săptămâni înainte de data la care se doreşte începerea campaniei de donaţii SMS, ținând cont că numărul se activează în datele de 1 sau de 15 ale fiecărei luni;
 • Cauza pentru care se doreşte strângerea de fonduri prin donaţii SMS este una dintre cauzele enumerate mai sus;
 • Organizaţia solicită alocarea numărului pentru un proiect specific, nu pentru organizaţie în general.

Organizațiile care vor să aplice pentru o campanie recurentă de donații prin SMS, trebuie să îndeplinească și următoarele criterii:

 • demonstrează că lucrează cu numere mari de donatori individuali (cel puţin 1000), trebuie să aibă un soft de gestionare a donatorilor, plan de comunicare cu donatorii individuali şi instrumente de comunicare cu donatorii individuali;
 • pot răspunde telefonic și pe email, cel puțin în timpul orelor de program, la întrebările donatorilor pe toată durata campaniei de donații (inclusiv după perioada de recrutare). În afara orelor de program, mesajele donatorilor trebuie înregistrate, iar donatorii trebuie să fie contactați pentru un răspuns în primele 8 ore lucrătoare. 

O organizație poate strânge, în cadrul aceleași campanii, donații de 2 și 4 euro?

O campanie poate primi mai multe numere scurte de SMS, de exemplu, atât pentru donații de 2 euro, cât și pentru donații de 4 euro. În mod normal, un al doilea număr se acordă după ce campania a pornit și mobilizat un număr mare de donatori.

Care sunt domeniile pentru care se pot strânge fonduri prin platforma Donatie.ro?

 • Sănătate: renovarea/dotarea de spitale şi centre medicale ce oferă servicii specializate gratuite, centre de îngrijire paliativă, servicii medicale gratuite pentru categorii sociale vulnerabile, acţiuni de tratament gratuit şi de socializare pentru cei care suferă de boli cronice/grave, etc.;
 • Educaţie: acces la educaţie pentru categorii defavorizate, prevenirea abandonului şcolar, îmbunătăţirea sistemului de educaţie, sprijinirea copiilor/tinerilor talentaţi, cercetare, inovare, perfecţionare, etc.;
 • Intervenţie în situaţii de dezastre şi calamităţi naturale: acordarea de ajutoare materiale şi alimentare pentru sinistraţi, ajutoare pentru reconstrucţia clădirilor, infrastructurii de transport, de apă, energie şi de asistenţă medicală;
 • Servicii sociale şi de reintegrare pentru categorii defavorizate (copii, bătrâni, familii sărace, familii fără locuinţă, persoane cu dizabilităţi, etc.);
 • Protecţia drepturilor copiilor: prevenirea abandonului familial, copii dispăruţi, respectarea drepturilor copilului (la viaţă, la integritate fizică şi psihică, la educaţie, la informaţie, etc.);
 • Protecţia mediului şi a biodiversităţii (exceptând dezastre şi calamităţi naturale), protecţia animalelor;
 • Advocacy pentru cauze de interes public;
 • Artă şi cultură;
 • Drepturi civile și cetățenești ale omului;
 • Sport pentru amatori;
 • Tineret;
 • Programe de antreprenoriat social.

Cine are acces la platformă?

 • Organizaţii nonguvernamentale active în unul din domeniile enumerate la următoarea întrebare;
 • Organizaţii ale cultelor, exclusiv pentru proiecte care vizează domeniile enumerate la următoarea întrebare;
 • Organizaţii sportive (exclusiv de amatori);
 • Organizaţii de tineret;
 • Instituţii nonprofit din domeniul culturii şi al educaţiei;
 • Spitale şi alte instituţii medicale care desfăşoară campania prin intermediul unui ONG;
 • Asociaţii profesionale şi de afaceri.

Care este valoarea unei donatii prin SMS?

Valoarea unei donații prin SMS este de 2 euro sau de 4 euro, în funcție de opțiunea organizației care desfășoară campania de atragere de fonduri.

Întrebări frecvente SMS - Donator

Cum află donatorul că SMS-ul său a fost primit?

Donatorul va primi un mesaj de mulţumire (tot prin SMS) în numele organizaţiei şi al reţelei de telefonie mobilă prin care a fost făcută donaţia. Mesajul de mulţumire va fi primit de donator imediat după trimiterea SMS-ului.

De ce să donez lunar?

Organizațiile care cer donații prin SMS au nevoie în mod constant de ajutorul donatorilor. Intervenția lor nu este una punctuală, ci se desfășoară pe ani întregi. Sprijinul pe termen lung face o diferență în capacitatea ONG-ului de a oferi acele servicii constant.  

Cum pot să donez lunar?

Puteți dona lunar 2  sau 4 euro, trimițând la numărul 8844, respectiv 8864, un SMS gratuit cu textul precizat de organizație. Numărul este valabil în rețelele Digi Mobil, Orange Romania, Telekom Romania Mobile și Vodafone Romania. Vei primi apoi un mesaj de confirmare de la numărul 24400, dovedind că te-ai abonat cu succes la o donație lunară de 2 euro.

Din acest moment, donația ta se va efectua automat, în fiecare lună până în momentul în care vei decide să nu mai donezi. De exemplu, dacă trimiți textul de abonare în data de 1 a lunii, în fiecare lună, în data de 1, vei fi taxat cu cei 2/4 euro. Dacă trimiți textul de donație în data de 31, vei fi taxat în 28, 30 sau 31 ale lunii. 

Ce se întâmplă dacă am scris greșit textul?

Dacă ați trimis textul greșit, veți primi un mesaj de la numărul 24400, care va preciza că donația nu a putut fi efectuată și vă va invita să reluați procesul. 

Cum pot anula o donație?

După ce ai făcut donația, nu există posibilitatea de a o anula. Dacă, în schimb, nu dorești să mai donezi din luna următoare, poți trimite codul de abonare plus cuvântul  STOP la 8844 (sau 8864, pentru donațiile de 4 euro) și din acel moment donația nu se va mai efectua.  Dacă întâmpini dificultăți, poții contacta organizația respectivă sau Asociația pentru Relații Comunitare.   

Cum pot opri donațiile lunare?

Poți opri donația oricând, trimițând codul de abonare plus cuvântul STOP la 8844 (sau 8864 pentru donațiile de 4 euro). De la momentul trimiterii mesajului respectiv, nu vei mai fi taxat pentru donații lunare. 

De exemplu, pentru a opri donația către UNICEF România, trimite COPIL STOP la 8844. Pentru a opri donația lunară către SOS Satele Copiilor România, trimite MAMA STOP la 8844. Dacă ai uitat codul campaniei poți intra pe site-ul donatie.ro. Dacă nu reușești, contactează organizația pentru care ai donat sau Asociația pentru Relații Comunitare.

Pot dona de pe o cartelă prepaid?

Da, poți dona de pe un serviciu preplătit. Valoarea donației va fi dedusă din creditul existent până în momentul în care trimiți SMS pentru oprire. Dacă într-o lună nu ai credit suficient, donația nu se efectuează și se va încerca luna viitoare, la data prestabilită.

După o întrerupere, cum pot relua donațiile lunare?

Puteți relua oricând donațiile lunare, trimițând din nou codul campaniei pentru care dorești să donezi prin SMS la 8844 sau 8864. Dacă ai uitat codul campaniei poți intra pe site-ul donatie.ro.

Cum pot afla ce s-a întâmplat cu banii donați de mine?

În mesajul de mulțumire pe care îl vei primi de la organizație imediat după ce ai donat, vei găsi un număr de telefon la care poți suna în legătură cu orice informație de care ai nevoie. Organizațiile sunt dornice să te cunoască, să îți mulțumească pentru gestul pe care îl faci și să te informeze în legătură cu impactul donației tale.

În majoritatea cazurilor, vei primi un SMS în care organizația îți va cere acordul să comunice cu tine. Dacă nu vei respinge această opțiune, vei fi sunat din partea organizației și vei putea cere toate informațiile de care ai nevoie.

Donația mea poate să fie anonimă?

Donația ta este și rămâne anonimă până în momentul în care vei comunica datele personale către organizația pentru care ai donat. În urma unei donații lunare prin SMS, datele tale de contact vor putea fi solicitate DOAR de organizațiile care sunt autorizate ca Operator de date cu caracter personal de către autoritățile competente. Platforma donatie.ro va verifica această autorizare înainte de a te întreba dacă dorești să iei legătura cu organizația.

Atenție! Ai dreptul să optezi pentru a nu fi contactat, dreptul ca, dacă ești contactat, să nu dai datele de contact și dreptul ca, în cazul în care ai dat datele de contact, să ceri ștergerea acestora din baza de date, atunci când îți dorești acest lucru.

Există o limită a numărului de SMS-uri pe care le poate trimite un donator?

Poate exista o limită, o dată, în funcție de setările pe care donatorul le are pe telefonul său, iar apoi, în funcţie de setările operate de furnizorul de servicii de telefonie mobilă. De exemplu, poate exista un plafon maxim de SMS-uri de donaţie care pot fi trimise de la un anumit număr de telefon, într-o lună, prin intermediul acestui mecanism (ex.: maxim 50 Euro/lună/număr telefon sau maxim 50 Euro/campanie/număr telefon).  Acest lucru se aplică doar la campanii singulare de donații prin SMS. Pentru cele recurente, operatorul de telefonie mobilă va debita doar un singur mesaj pe lună de 2 sau 4 euro, în funcție de campanie.