Pasul 1: Pentru ce domenii vreți să strângeți fonduri prin platforma donație.ro?

Sănătate (renovarea/dotarea de spitale şi centre medicale care oferă servicii specializate gratuite, centre de îngrijire paliativă, servicii medicale gratuite pentru categorii sociale vulnerabile marginalizate, acțiuni de tratament gratuit și de socializare pentru cei care suferă de boli cronice/grave etc.);

Educație (acces la educație pentru categorii defavorizate, prevenirea abandonului școlar, îmbunătățirea sistemului de educație, sprijinirea copiilor/tinerilor talentaţi, cercetare, inovare, perfecţionare etc.);

Intervenţie în situaţii de dezastre şi calamităţi naturale: acordarea de ajutoare materiale şi alimentare pentru sinistraţi, ajutoare pentru reconstrucţia clădirilor, infrastructurii de transport, de apă, energie şi de asistenţă medicală;

Servicii sociale şi de reintegrare pentru categorii defavorizate (copii, bătrâni, familii sărace,familii fără locuinţă, persoane cu dizabilităţi etc.);

Protecţia drepturilor copiilor: prevenirea abandonului familial, copii dispăruţi, respectarea drepturilor copilului (la viaţă, la integritate fizică şi psihică, la educaţie, la informaţie etc.);

Protecţia mediului şi a biodiversităţii (exceptând dezastre şi calamităţi naturale), protecţia animalelor;

Advocacy pentru cauze de interes public;

Artă şi cultură;

Drepturi civile și cetășenești ale omului;

Sport pentru amatori;

Tineret;

Programe de antreprenoriat social.